Strúhanka

Schémy dodávok

RIEŠENIA V OBLASTI DODÁVOK – 100 ROKOV SKÚSENOSTÍ S TVORBOU SPOĽAHLIVÝCH A NÁKLADOVO EFEKTÍVNYCH RIEŠENÍ PRE DODÁVKY PLYNOV

Riešenia v oblasti dodávok – Inštalácie u zákazníkov – Možnosti telemetrie – Obchodné ponuky

RIEŠENIA V OBLASTI DODÁVOK PLYNOV

Vypracovanie spoľahlivého a nákladovo efektívneho riešenia v oblasti dodávky plynov si vyžaduje skúsenosti a prípravu: - Voľba požiadaviek na kvalitu plynu pre Váš konkrétny prípad tak, aby neboli neprimerane vysoké, je prvým aspektom nákladovo efektívnej dopravy  - Forma dodávok vo fľašiach, dodanie kvapaliny alebo výroba na mieste spotreby (on site) a voľba úložnej kapacity na mieste je ďalším prvkom umožňujúcim zostavenie spoľahlivej formy dodávky - ďalším aspektom je pohľad na miestnu distribučnú sieť plynov a voľba správneho technického vybavenia a servisných služieb - Bezpečnostné školenia a integrácia koncepcie dodávok do vašich bezpečnostných koncepcií je záverečný bod, ktorý vyžaduje dôkladnú analýzu. Požiadajte odborníka Messer o analýzu Vašich požiadaviek na dodávku a tvorbu dodavateľského riešenia, ktoré nesklame. Viac informácií o typoch dodávok plynov je uvedených v secii nižšie.  

INŠTALÁCIE U ZÁKAZNÍKOV

Dodávanie plynu v správnej kvalite na miesto použitia a zaručenie kvality vo výrobnom procese vyžaduje správnu voľbu koncepcie, správne technické vybavenie, správnu realizáciu, správnu údržbu a správne schopnosti pre zaškolenie. To platí ako pre normálne technické plyny, tak aj pre vysoko kvalitné plyny používané v laboratóriách a špeciálnych aplikáciách, kde je kvalita plynu zásadná pre stabilnú kvalitu výroby.

Odborník Messer bez pochybností disponuje dostatočnými skúsenosťami, aby bol schopný prezentovať vhodnú inštaláciu u zákazníka a poradil Vám ohľadne správneho technického vybavenia. Požiadajte nášho odborníka o obchodnú ponuku na inštaláciu, ktorá zodpovedá Vašim požiadavkám na kvalitu a všetkým požiadavkám právnych predpisov.

MOŽNOSTI TELEMETRIE A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Okrem molekúl sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na služby upravené podľa ich potrieb a ich každodenného používania plynov. Na tieto účely ponúkame riešenie telemetriou. Viac informácií je uvedených v sekcii služby.

OBCHODNÉ PONUKY

Messer ponúka celú radu možností pre riešenia v oblasti dodávok: neformálna dodávka, predaj zariadení, služby údržby, školenia a mnoho viac. Ponuky ušité na mieru Vašim požiadavkám preberte s Vašim lokálnym zástupcom Messser.

Zverejňovač príspevkov

Predajné miesta

SIEŤ PREDAJNÝCH MIEST, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Predajné miesta blízko Vás. Možnosť vyzdvihnutia tovaru alebo dodania. Správna kombinácia príslušenstva. Možnosti objednávania. Aspekty bezpečnosti.

Formulár

You need to log in to access Formulár.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár