Strúhanka

Schémy dodávok

RIEŠENIA V OBLASTI DODÁVOK – 100 ROKOV SKÚSENOSTÍ S TVORBOU SPOĽAHLIVÝCH A NÁKLADOVO EFEKTÍVNYCH RIEŠENÍ PRE DODÁVKY PLYNOV

Riešenia v oblasti dodávok – Inštalácie u zákazníkov – Možnosti telemetrie – Obchodné ponuky

RIEŠENIA V OBLASTI DODÁVOK PLYNOV

Vypracovanie spoľahlivého a nákladovo efektívneho riešenia v oblasti dodávky plynov si vyžaduje skúsenosti a prípravu: - Voľba požiadaviek na kvalitu plynu pre Váš konkrétny prípad tak, aby neboli neprimerane vysoké, je prvým aspektom nákladovo efektívnej dopravy  - Forma dodávok vo fľašiach, dodanie kvapaliny alebo výroba na mieste spotreby (on site) a voľba úložnej kapacity na mieste je ďalším prvkom umožňujúcim zostavenie spoľahlivej formy dodávky - ďalším aspektom je pohľad na miestnu distribučnú sieť plynov a voľba správneho technického vybavenia a servisných služieb - Bezpečnostné školenia a integrácia koncepcie dodávok do vašich bezpečnostných koncepcií je záverečný bod, ktorý vyžaduje dôkladnú analýzu. Požiadajte odborníka Messer o analýzu Vašich požiadaviek na dodávku a tvorbu dodavateľského riešenia, ktoré nesklame. Viac informácií o typoch dodávok plynov je uvedených v secii nižšie.  

INŠTALÁCIE U ZÁKAZNÍKOV

Dodávanie plynu v správnej kvalite na miesto použitia a zaručenie kvality vo výrobnom procese vyžaduje správnu voľbu koncepcie, správne technické vybavenie, správnu realizáciu, správnu údržbu a správne schopnosti pre zaškolenie. To platí ako pre normálne technické plyny, tak aj pre vysoko kvalitné plyny používané v laboratóriách a špeciálnych aplikáciách, kde je kvalita plynu zásadná pre stabilnú kvalitu výroby.

Odborník Messer bez pochybností disponuje dostatočnými skúsenosťami, aby bol schopný prezentovať vhodnú inštaláciu u zákazníka a poradil Vám ohľadne správneho technického vybavenia. Požiadajte nášho odborníka o obchodnú ponuku na inštaláciu, ktorá zodpovedá Vašim požiadavkám na kvalitu a všetkým požiadavkám právnych predpisov.

MOŽNOSTI TELEMETRIE A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Okrem molekúl sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na služby upravené podľa ich potrieb a ich každodenného používania plynov. Na tieto účely ponúkame riešenie telemetriou. Viac informácií je uvedených v sekcii služby.

OBCHODNÉ PONUKY

Messer ponúka celú radu možností pre riešenia v oblasti dodávok: neformálna dodávka, predaj zariadení, služby údržby, školenia a mnoho viac. Ponuky ušité na mieru Vašim požiadavkám preberte s Vašim lokálnym zástupcom Messser.

Zverejňovač príspevkov

Predajné miesta

SIEŤ PREDAJNÝCH MIEST, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Predajné miesta blízko Vás. Možnosť vyzdvihnutia tovaru alebo dodania. Správna kombinácia príslušenstva. Možnosti objednávania. Aspekty bezpečnosti.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár