Strúhanka

Medicinálne plyny

MEDICINÁLNE PLYNY A TECHNICKÉ VYBAVENIE

Medicinálne plyny - vybavenie pre medicinálne plyny - legislatíva - obchodné ponuky

Medicinálne plyny

Messer dodáva medicinálne plyny už vyše 100 rokov. V zdravotníckom sektore zohrávajú medicinálne plyny zásadnú rolu. Používajú sa - a sú nenahraditeľné - v naliehavých situáciách, ako súčasť terapie alebo na diagnostické účely. Medicinálne plyny sa používajú pri rôznych ošetreniach. Medicinálny kyslík je najčastejší a ľahko pochopiteľný produkt používaný v nemocniciach. Čo je medicinálny kyslík a ako sa líši od technického kyslíka?

Čo je medicinálny kyslík?

Kyslík je pre ľudstvo nenahraditeľný kvôli dýchaniu. V atmosfére sa nachádza približne  21% kyslíka. Pokiaľ človek nemá dostatok kyslíka v krvi, telo nemôže správne fungovať. Preto mu musíme zepezpečiť kyslík zvonka. Pre takéto použitie musí byť kyslík certifikovaný ako medicinálny kyslík. Medicinálny kyslík je certifikovaný tak, aby obsahoval nad určité percento kyslíka a menej ako určité promile nečistôt.  Okrem toho, že musí byť cetifikovaný medicinálny kyslík, rovnako musí byť certifikovaný aj zásobník na medicinálny kyslík. Zásobník musí byť vyčistený na minimálnu štandardnú hodnotu. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že sa do medicinálneho kyslíka nedostanú žiadne nečistoty zo zásobníka. Musia sa dodržiavať predpisy, aby sa zabezpečilo, že medicinálny kyslík bol riadne prepustený a sledovaný a na základe číselnej šarže v prípade potreby stiahnutý.

Použitie medicinálneho kyslíka

Medicinálny kyslík sa používa k udržaniu dostatočného množstva kyslíka v krvi, aby telo mohlo správne fungovať, zatiaľ čo technický kyslík sa používa v priemyselných aplikáciách, ako je spaľovanie, oxidácia, rezanie, chcemické reakcie atď. Úroveň čistoty technického kyslíka nemusí byť vhodná pre človeka a taktiež by mohol obsahovať nečistoty zo špinavého zariadenia alebo priemyselného skladovania.

Medicinálna kvalita kyslíka

Messer kvalita garantuje všetky aspekty medicinálneho plynu pre širokú škálu aplikácií a požiadavky v zdravotníctve.

Medicinálne plyny v zdravotníctve

Messer Healthcare poskytuje okamžitú podporu lekárom, zdravotným sestrám a pacientom tam, kde je potrebná pomoc. Dodávame medicinálne plyny v prenosných fľašiach alebo dokonca potrubným vedením na nemocničné oddelenia.  Okrem dodávok medicinálneho plynu ponúka Messer tiež kompletné portfólio. Messer tiež poskytuje služby od konzultácií o dodávkach medicinálnych plynov až po plánovanie, inštaláciu a údržbu napájacích systémov - kompletný balík služieb z jedného zdroja. 

Dodávky medicinálneho kyslíka

Messer garantuje, že dodávka medicinálneho plynu spĺňa vysoké štandardy spoľahlivosti a presnosti. Štandardy sú splnené prostredníctvom pravidelných interných auditov, štandardizovaného farmakovigilančného systému s overenými postupmi a overenými počítačovými systémami. Prostredníctvom kompetencií a odborných znalostí v oblasti medicinálnych plynov môže Messer zákazníkom ponúkať presne to, čo potrebujú: dodávku medicinálnych plynov s celou radou príslušenstva, s najvyššou možnou kvalitou produktu a kompletným servisom z jedného zdroja - včítane kompletnej kontroly v celom hodnotiacom reťazci a extrémne vysokou spoľahlivosťou dodávky - pre všetky lekárske špecializácie, kde sa medicinálny plyn používa!

Nové vydanie brožúry, Medicinálne plyny spoločnosti Messer, ponúka stručný prehľad dôležitých informácií a výhod medicinálnych plynov od spoločnosti Messer.  

Kontaktný formulár

Zverejňovač príspevkov