Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

O spoločnosti Messer - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

O SPOLOČNOSTI

O SPOLOČNOSTI

Messer je celosvetovo najväčší rodinný podnik – špecialista na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny

Od acetylénu po xenón ponúka Messer produktové portfólio, ktoré je považované za jedno z najväčších na trhu - spoločnosť vyrába priemyselné plyny, ako sú kyslík, dusík, argón, oxid uhličitý, vodík, hélium, zváracie ochranné plyny, špeciálne plyny, medicinálne plyny a mnoho rôznych zmesí plynov.

"Gases for Life" - "Plyny pre život" od spoločnosti Messer sa používajú v priemysle, pri ochrane životného prostredia, v medicíne, v potravinárskom priemysle, v stavebníctve, zváraní a rezaní, 3D tlači, v stavebníctve, vo vede a výskume. Messer ako globálny hráč ponúka udržateľné produkty a služby v Ázii, Európe a Amerike. Skupina Messer zamestnáva viac ako 11 000 zamestnancov*, ktorí úspešne spolupracujú s dôrazom na rozmanitosť a vzájomnú úctu.

Vo väčšine priemyselných postupov sú plyny rovnako dôležité ako voda a elektrina, a zohrávajú významnú úlohu pri ich dekarbonizácii, napríklad využívaním zeleného vodíka. Spoločnosť Messer ponúka jedno z najväčších portfólií produktov na trhu, vyvíja a optimalizuje technológie pre aplikácie plynov v najmodernejších odborných pracoviskách.

Messer ako farmaceutická spoločnosť dodáva plyny na medicinálne a farmaceutické využitie, aj riešenia na kľúč a preukázateľne nazbierala skúsenosti ako spoľahlivý dodávateľ životne dôležitých výrobkov, napríklad v období pandémie.

Spoločnosť bola založená v roku 1898, sídli v Bad Sodene neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku.

MESSER Tatragas, spol. s r. o. je najväčšou spoločnosťou skupiny na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je Meser Tatragas 100 %-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer SE & Co. KGaA.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Messer konsolidované tržby vo výške 4,164 miliardy eur*.

* Súčet skupiny Messer a Messer Industries, ktorý zahŕňa 100 % podiel spoločnosti Messer Industries.

http://www.messergroup.com
https://applications.messergroup.com
http://www.gasesforlife.de

Zverejňovač príspevkov