Strúhanka

Návody na obsluhu mobilných zásobníkov

NÁVODY NA OBSLUHU MOBILNÝCH ZÁSOBNÍKOV

Pre spoločnosť Messer je bezpečnosť pri manipulácii s priemyselnými plynmi tou najvyššou prioritou. Videá poskytujú Návod na obsluhu mobilného zásobníka. Zásobníky na skvapalnený plyn sú univerzálnym zdrojom energie pre domácnosti, kancelárie, farmy, priemysel a hotely.

 

VIDEOMANUÁLY PRE MOBILNÉ ZÁSOBNÍKY:

1. Mobilný zásobník EASY TRANS 1000/37

2. Mobilný zásobník EURO CYL 600/37

3. Mobilný zásobník EURO CYL 1000/24