Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Systém riadenia prevencie závažných priemyselných havárií, informácie pre verejnosť - Messer Tatragas

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Informácie pre verejnosť

Politika prevencie závažných priemyselných havárií nadväzuje na politiku SHEQ a ďalších integrovaných systémov riadenia. Jej cieľom je vytvorenie systému riadenia prevencie závažných priemyselných havárií, ktorý zabezpečí bezpečnosť prevádzky a vytvorí prostredie pre sústavné zdokonaľovanie a rešpektovanie právnych a iných požiadaviek.

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

 

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP