Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Prevencia závažných priemyselných havárií, informácie pre verejnosť - Messer Tatragas - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

Prevencia závažných priemyselných havárií

PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

Získajte informácie o prevencii závažných priemyselných havárií, vrátane opatrení, smerníc a bezpečnostných postupov.

Prevencia závažných priemyselných havárií

Politika prevencie závažných priemyselných havárií nadväzuje na politiku SHEQ a ďalších integrovaných systémov riadenia. Jej cieľom je vytvorenie systému riadenia prevencie závažných priemyselných havárií, ktorý zabezpečí bezpečnosť prevádzky a vytvorí prostredie pre sústavné zdokonaľovanie a rešpektovanie právnych a iných požiadaviek.

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP