Argón

ARGÓN

Čo je argón – argón v oceľových fľašiach – kvapalný argón – aplikačné technológie s argónom – kúpiť argón

ARGÓN MÁ CHEMICKÚ ZNAČKU Ar

Argón je atóm so značkou Ar, atómovým číslom 18 a atómovou hmotnosťou 39 948. Objavili ho v 19. storočí Sir Rayleigh a Sir William Ramsay. Je to bezfarebný, nehorľavý a netoxický ušľachtilý plyn. Je ťažší ako vzduch. Vo vzduchu na nachádza približne 0,93% argónu. Najdôležitejšou chemickou vlastnosťou argónu je jeho inertnosť, ale aj viditeľná spektrálna čiara atómu argónu v plazme umožňuje použitie argónu pri osvetlení. Argón sa tiež často používa v zmesiach plynov v plazme, zváraní a rezaní, často v kombinácii s nižšou koncentráciou iných aktívnych zložiek plynu v dvoj-, troj-, štvor- a viaczložkových zmesiach plynov.

 

POMENOVANIE ARGÓN 4.6

Kvalita plynu je vyjadrená stupňom čistoty, uvádzaná tz. "deviatkovým kódom". Keď sú napísané argón 4.6, argón 5.0, argón 4.8 alebo akékoľvek iné čísla za názvom plynu, tieto vyjadrujú čistotu, kde prvá číslica znamená počet deviatok v percentuálnom označení, druhá číslica je hodnota posledného miesta. Argon 4.6 je teda 99,996% čistého plynu. Ďalšie informácie o plyne sú uvedené v produktovom liste.

 

VLASTNOSTI ARGÓNU

Viac informácií o vlastnostiach plynu, ako aj jednoduchú kalkulačku na konverziu medzi jednotkami si môžete stiahnuť z Messer aplikácií v Apple Store alebo Android Play.

 

APLIKÁCIE PRE ARGÓN

Zváranie: Vďaka neochote argónu viazať sa s inými plynmi je ideálnym ochranným plynom na zváranie, a to aj pri veľmi vysokých teplotách plazmového oblúka, čo sa často stáva pri spracovaní kovov. Aj pri naozaj veľmi vysokých teplotách a na rozdiel od dusíka zostáva argón inertný a netvorí zlúčeniny s kyslíkom. Argón je vynikajúci plyn pre zváranie MIG aj TIG. Pridaním ďalších aktívnych zložiek plynu (kyselina uhličitá, hélium, dusík alebo kyslík) možno zostaviť ideálny zvárací plyn pre konkrétne zváranie do dvoj-, troj-, štvor- a ešte vyšších zmesí plynov. Laserové zváranie a tiež 3D tlač sa stali dôležitými oblasťami pre argónové aplikácie.

Hasenie: argón môže tiež slúžiť ako hasiaca látka v oblastiach, kde nie je možné použiť vodu alebo penu.

Analýza: argón sa používa ako nosný plyn v spektrometri.

Izolácia: argón môžete nájsť aj v dvojitom zasklení kvôli jeho dobrým izolačným vlastnostiam.

Potravinárstvo: argón sa používa ako ochrana proti oxidácii pri oplachovaní akostných vín.

Medicína: argón sa používa ako laserový plyn na lekárske účely, napríklad pri operáciách očí, odstraňovaní žíl a odstraňovaní tetovaní.

3D tlač: argón zabraňuje oxidácii produktov počas tlače
Podrobnejšie informácie o aplikáciách argónu v priemysle, ako aj odborné znalosti, ktoré spoločnosť Messer môže poskytnúť na vyriešenie problémov vo vašich výrobných procesoch s jej znalosťami o plynoch (nazývame to aplikačné technológie), nájdete na našich korporátnych stránkach v angličtine (korporátna webová stránka). Tu nájdete aj ďalšie informácie z oblasti výskumu a vývoja v našich kompetenčných centrách. 

 

ARGÓN V PLYNOVÝCH FLAŠIACH

Plynové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rôznymi tlakmi. V závislosti od druhu plynu vo fľaši má „rameno“ fľaše odlišnú farbu, ktorá je štandardizovaná podľa európskej normy EN 1089-3. V prípade argónu je zelená. Prehľad rôznych farieb plynových fliaš nájdete tu.
Pri vysokom tlaku sa argón mierne odchyľuje od ideálneho množstva plynu. Napríklad pri tlaku 200 bar obsahuje plynová fľaša o 7% viac plynu, ako by bolo ideálne. Oceľová fľaša s argónom 300 bar obsahuje až o 50% viac argónu ako oceľová fľaša s 200 bar. Toto je najvyšší možný tlak. V spoločnosti Messer ponúkame oba typy tlaku pre oceľové fľaše s argónom.

Rovnako ako všetky oceľové fľaše, aj naše plynové fľaše sú zvnútra ošetrené, sušené a chemicky zneutralizované. Týmto spôsobom môžeme zaručiť optimálnu čistotu a zabrániť tomu, aby naši zákazníci alebo zamestnanci boli vystavení určitým rizikám, pretože oceľové fľaše neboli predchádzajúcim používateľom správne ošetrené.

Pretože fľaše majú rôzne tvary a tlaky, je dôležité, aby ste dostali správne príslušenstvo. Týmto spôsobom je možné plyn privádzať do vašej aplikácie pod správnym tlakom a so správnym prietokom. V prípade fliaš, ktoré neobsahujú tlak 300 barov, sa príslušenstvo v jednotlivých krajinách líši.

 

KVAPALNÝ ARGÓN V ZÁSOBNÍKOCH – KVAPALNÝ ARGÓN V KRYO-NÁDOBÁCH

Pre veľkých spotrebiteľov ponúkame tiež argón v kvapalnej forme. Máme širokú škálu zásobníkov s rôznymi kapacitami.


Aby sa udržala nízka teplota kvapalného argónu, musí sa argón skladovať v kryogénnych nádobách. Môžete si prenajať rôzne veľkosti kryogénnych nádob či kontajnerov (dewarovú alebo prenosnú nádobu na kvapalinu (PLC), kryogénnu nádrž alebo malý zásobník). Kvôli extrémne nízkym teplotám sa musia bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Napríklad sa odporúča nosiť kryogénne ochranné rukavice alebo iné špeciálne ochranné rukavice.

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A PRODUKTOVÉ LISTY ARGÓNU

Viac informácií nájdete v našom vyhľadávači produktov na tejto stránke.

 

AKO KUPOVAŤ ARGÓN (NÁKUP)

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si môžete kúpiť argón v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov. Fľaše sú dostupné v rôznych veľkostiach. Ponúkame celý rad zváracích plynov (Feroline, Inoxline, Aluline, Lasline), od priemyselného argónu po vysoko kvalitné plyny a špeciálne zmesi. Viac informácií o plynoch na zváranie, laserových a plynoch pre 3D tlačiarne nájdete na stránkach „plyny na zváranie“.
 

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov