Strúhanka

História Messer

História firmy MESSER

Založenie a rýchly rast - Vytvorenie globálneho podniku - Vstup do Číny a rýchla expanzia - Návrat späť do rodinného vlastníctva - 120 výročie založenia firmy MESSER

1898

Založenie a rýchly rast
Adolf Messer zakladá v Höchste spoločnosť Frankfurter Acetylen-GasGesellschaft Messer & Cie. zaoberajúcu sa výrobou acetylénových vyvíjačov a osvetľovacích zariadení.


1903

Ernst Wiss vyvíja v Griesheim-Elektron prvý zvárací horák na kyslíkovo-vodíkový plameň. Potom nasledujú prístroje a zariadenia na rezanie a zváranie autogénom.


1908

Chemická továreň Griesheim Elektron uvádza do prevádzky prvý závod na výrobu kyslíka.

 

1965

Vytvoření globálního podniku
Založenie Messer Griesheim GmbH pod vedením Hansa Messera. Zlúčenie spoločnosti Adolf Messer GmbH s časťou Knapsack-Griesheim AG patriacej k Hoechstu. 
 

1966

Expanzia do západnej Európy a Severnej Ameriky. 
 

1990

Expanzia do východnej a strednej Európy.
 

1995

Vstup do Číny a rýchla expanzia.
 

2001

Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners preberajú podiely firmy Hoechst (Aventis).
 

2004

Návrat späť do rodinného vlastníctva
Založenie Messer Group GmbH: Messer je opäť v 100%-nom vlastníctve rodiny Messer.
 

2005

Sektor zvárania a rezania sa opäť dostáva do 100%-ného vlastníctva rodiny Messer.
 

2006

Obrat spoločnosti prvý krát prekročil hranicu jednej miliardy EUR: Messer Group a Messer Eutectic Castolin. Rozvíjanie aktivít v Európe a Ázii. 

 

2008

Založenie Messer Industriegase GmbH v Nemecku.

 

2011

Presťahovanie do spoločnej firemnej centrály v Bad Soden.

 

2014

Desiate výročie Messer Group GmbH

 

2018

120 výročie zarolenia firmy MESSER. 
 

Zverejňovač príspevkov