Strúhanka

Plyny pre zváranie a rezanie

PLYNY PRE ZVÁRANIE A REZANIE

Široký sortiment zváracích plynov od spoločnosti Messer. Optimalizujte zvárací proces. Nové zmesi ochranných plynov. Komplexné služby. Zmesi plynov pre MAG, MIG a TIG. Laserové zváranie a rezanie. Plazmové rezanie. Rezanie plameňom. Cenová ponuka.

Kvalita, ktorá obstojí aj vo vysokých teplotách

Vzhľadom na viac ako 100 rôznych metód zvárania definovaných v norme DIN EN 4063 je  zrejmé, že technológia zvárania zahŕňa širokú škálu postupov. Preto nie je prekvapením, že spoločnosť Messer ponúka pre zváračský priemysel primerane rôznorodý sortiment ochranných plynov a zmesí plynov.
 
Technické plyny sa používajú v autogénnych procesoch, pri ktorých sa používajú zmesi  horľavého plynu so vzduchom alebo zmesi horľavého plynu s kyslíkom. Ochranné plyny sú nevyhnutné pri oblúkovom zváraní, MAG, MIG a TIG, kde na súčasnom trhu dominujú zmesi plynov argónu (Ar), oxidu uhličitého (CO2), kyslíka (O2), hélia (He), vodíka (H2) a dusíka (N2).
 
Spoločnosť Messer ponúka sortiment ochranných plynov na zváranie v štruktúrovanom systéme, ktorý používa štandardizované názvy v rámci celej skupiny na základe spracovávaných materiálov:
Ferroline: ochranné plyny pre nelegované a nízkolegované ocele
Inoxline: ochranné plyny pre vysokolegované materiály, zliatiny na báze Ni
Aluline: ochranné plyny pre hliník a neželezné kovy
Lasline: ochranné plyny pre laserové rezanie
 
ZARUČENÝ SÚLAD S NORMOU EN 1090-2
Spoločnosť Messer zaručuje súlad s normou EN 1090-2. Od roku 2014 sa musia oceľové nosné konštrukcie vyrábať v súlade s týmto medzinárodným predpisom. Plyny od spoločnosti Messer bezpodmienečne spĺňajú normy ISO 14175 a EN 1090-2.
 
Potrebujete optimalizované ochranné plyny pre MIG, MAG, TIG alebo laserové zváranie? Alebo chcete zlepšiť svoj proces rezania laserom alebo plazmou?
Predajný tím spoločnosti Messer Tatragas vám ochotne poskytne všetky informácie o zmesiach plynov a osobne vám predvedie zváranie priamo na pracovisku.
 
Nájdite ten správny zvárací plyn pomocou Vyhľadávača zváracích plynov: GAS SCOUT.

 

Brožúry na stiahnutie nájdete tu

Kontakt - Máte nejaké otázky?

KONTAKT

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte náš tím Messer Tatragas.
E-Mail: info.sk@messergroup.com
Telefónne číslo: +421/2/502 54 111

Radi vám pomôžeme.

Kontaktný formulár

Zverejňovač príspevkov

Kontaktný formulár