Strúhanka

Plyny pre zváranie a rezanie

PLYNY PRE ZVÁRANIE A REZANIE

Plyny pre zváranie - plyny pre rezanie - plyny pre ochrannú atmosféru - laserové plyny - plyny pre 3D výrobu - dokonalý hardware - odborné znalosti v oblasti zvárania - skúšky - obchodná ponuka

Kvalita, ktorá obstojí aj vo vysokých teplotách

Zváracie technológie pokrývajú veľmi širokú škálu postupov. Norma DIN EN 4063 definuje vyše 100 rôznych metód zvárania. Rozsah plynov a aplikácií, ktoré Messer ponúka, je tomu úmerne rôznorodý.

Ochranné plyny pre zváranie sa bežne používajú v prosesoch s kyslíkovým palivom, ktoré používají zmesi výhrevného plynu/pynné zmesi alebo výhodnejšieho výhrevného plynu/zmesi s kyslíkom.  Ochranné plyny pre zváranie sú rovnako nenahraditeľné pri zváraní elektrickým oblúkom, kde potrebná tepelná energia pre proces pochádza z elektrického oblúka. To isté platí pre zváranie TIG a MIG, kde na dnešnom trhu dominujú zmesi plynov. Tieto zmesi majú rady rôznych zložiek, vrátane argónu, CO2 ako aj kyslíka, hélia, vodíka a dusíka.

Pre vyššie uvedené aplikácie je v súčastnosti k dispozícii množstvo štandardných zmesí plynov. Messer predáva svoj sortiment ochranných plynov pre zváranie v jasne štrukturovanom systéme pomocou štandardizovaných skupinových názvov, založených na spracovávaných materiáloch:

Ferroline - ochranné plyny pre hladkú a nízkolegovanú oceľ
Inoxline - ochranné plyny pre vysokolegovanú oceľ a zliatiny na báze Ni 
Aluline - ochranné plyny pre hlinník a farebné kovy

Ako výrobca technických plynov sa zaobeeráme nie len procesmi, ktoré zahŕňajú používanie technických plynov, ale aj procesmi, ktoré im konkurujú. Poradenská služba spoločnosti Messer v oblasti ochranných plynov pre zváranie vám rada ukáže, ktorý ochranný plyn je pre Vašu aplikáciu ten pravý: pri osobnej konzultácii a prostrednístvom demonštrácie na mieste.

Tieto postupy je možné rozdeliť do nasledujúcich výrobných procesov: 
Rezanie / spájkovanie / povlakovanie

Kontaktný formulár