Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Karty bezpečnostných údajov - Messer Tatragas - Messer Tatragas

Strúhanka

Karty bezpečnostných údajov

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

O plynoch a plynných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov (KBÚ), ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

Registrácia spoločnosti Messer Tatragas na stránke (ECHA) Európska chemická agentúra:
UUID: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Legal Entity UUIDECHA-792cbb48-b54b-4d0d-8c42-93425f5527db

A

H

K

Acetylén (rozpustený)
Aluline He15
Aluline He15 N
Aluline He30
Aluline He30 N
Aluline He50
Aluline He50 N
Aluline He70
Aluline N
Amoniak bezvodný
Argón medicinálny
Argón skvapalnený

Hélium stlačené
Hélium schladené, skvapalnené

Kalibračný plyn CO N2
Kalibračný plyn CO2 v N2
Kalibračný plyn (Labine 8000 ppm CO + 500 ppm NO + 400 ppm SO2 v N2)
Kalibračný plyn (17 vol% CO2+45000 vol.ppm CO+2650 vol.ppm NO v N2)
Kalibračný plyn C3H8 v SV
Kalibračný plyn NO2 v SV
Kyslík medicinálny
Kyslík skvapalnený

D

CH

O

Dusík medicinálny, stlačený
Dusík schladený, skvapalnený

Chlór kvapalný technický

 

 

Oxid dusný
Oxid siričitý
Oxid uhličitý (EN)
Oxid uhličitý medicinálny
Oxid uhličitý skvapalnený
Oxid uhličitý - suchý ľad
Oxid uhoľnatý

F

I

P

Ferroline C6X1
Ferroline C8 C13 C15 (CO2 v Ar)
Ferroline C12X2
Ferroline C18 C20 C25 (CO2 v Ar)
Ferroline X4 X8
Fluorid sírový (Hexfluorid síry)
Formovací plyn H5
Formovací plyn H10

Inoxline C1 C3 C4 C5
Inoxline C2
Inoxline H2 H3
Inoxline H5
Inoxline H7
Inoxline He15 C2
Inoxline He30 H2 C
Inoxline N1 N2
Inoxline X1 X2 X3

Propán
Propán-bután
Propán - chladivo R290

G

V

Gourmet N
Gourmet N50 N60 N70 N80
Gourmet O80

Vodík
Vzduch skvapalnený
Vzduch stlačený

Zmes plynov

Zmes plynov Benzén-Toluén-Etyl

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Matejčík Ľuboš

Ing. Ľuboš
Matejčík
Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP