Servisné služby

SLUŽBY, KTORÉ ZJEDNODUŠIA POUŽÍVANIE PLYNOV A ZVÝŠIA ICH BEZPEČNOSŤ

e-služby – údržba – informácie o produktoch – aplikačné poradenstvo – bezpečnostná príprava – technologické riešenia na mieste – Výskum a vývoj pod jednou strechou

Či už ide o jednoduchší proces nakupovania, administratívu v papierovej podobe, otázku najbližšieho predajného miesta požadovaného plynu, prehľadnosť harmonogramu dodávok, špecifikáciu produktu, bezpečnostnú stránku prepravy a manipulácie, údržbu zariadenia na dodávku plynu alebo všeobecné otázky a rady týkajúce sa plynov, Messer Vám poskytuje svoje digitálne služby, školenia alebo osobné stretnutia, ktoré Vám pomôžu pri riešení Vašich otázok.

Pre doplňujúce informácie si stiahnite leták z nižšie uvedenej sekcie alebo sa obráťte prostredníctvom formulára alebo telefonicky na kompetentnú kontaktnú osobu v Messeri.

ÚDRŽBA ZARIADENÍ NA SKLADOVANIE PLYNOV

 Údržba Vašich inštalácií má rôzne výhody:
•    • Zásah odborného technika vyškoleného a oprávneného na manipuláciu a údržbu vyhradených plynových zariadení.
•    • Možnosť zaškolenia personálu zákazníka na manipuláciu s inštalovaným plynovým zariadenímy
•    • Kontrola dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných podmienok zariadenia nainštalovaného u zákazníka na jeho majetku alebo na majetku spoločnosti Messer (podrobná správa o zásahu)
V prípade zistenia nedostatkov alebo porúch poskytujeme poradenstvo a kalkuláciu nákladov za zásahy, ktoré sa majú naplánovať a vykonať
•    • Overovanie dodržiavania regulačných a normatívnych povinností týkajúcich sa používania tlakových zariadení
•    • Rady a odporúčania na zaistenie bezpečnosti prevádzkovateľov a potenciálnych návštevníkov
•    • Lepšia kontrola nákladov spojených s poruchami.

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

ODBORNÁ PRÍPRAVA: ZOZNÁMENIE SA S PLYNMI A BEZPEČNOU PREVÁDZKOU

Všetky plyny sú potenciálne nebezpečné. Pre Messer je nevyhnutné pri manipulácii s našimi plynmi zaručiť bezpečnosť všetkých zúčastnených strán, zákazníkov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov služieb.
Preto spoločnosť Messer ponúka všetkým svojim zákazníkom školenie o bezpečnosti plynu, aby porozumeli hlavným rizikám spojeným s týmito produktami a dozvedeli sa o osvedčených postupoch a uplatniteľných preventívnych opatreniach.
V závislosti od požiadaviek zákazníka ponúkame rôzne moduly prispôsobené rôznym typom použitia našich plynov a všetkým sektorom činnosti. Príklady takýchto balíkov sú:
•    Priemyselné plyny - Manipulácia a bezpečnosť
•    Priemyselné plyny - Manipulácia, bezpečnosť a implementácia
•    Kvapalný dusík v mobilných zásobníkoch - Manipulácia, bezpečnosť a implementácia
•    Potravinárske plyny - Manipulácia, bezpečnosť a implementácian
•    Suchý ľad - Bezpečnosť pri výrobe, manipulácii a preprave
•    Analytické plyny a štandardné zmesi - Manipulácia, bezpečnosť a implementácia

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (KBÚ) A PRODUKTOVÉ LISTY

Pod týmto odkazom nájdete úložisko všetkých KBÚ. Ak máte prístup do klientskej zóny elektronických služieb na objednanie, môžete okamžite získať prístup k KBÚ a produktovým listom, ktoré ste si objednali. V prípade, že neviete nájsť produktové listy, ktoré boli dodané pri prvej dodávke produktu

požiadajte o prístup do klientskej zóny alebo o konzultáciu s našim odborníkom na e-service (buttons to the relevant pages)

 

E-SLUŽBY: DIGITÁLNE RIEŠENIA, KTORÉ ZJEDNODUŠIA ADMINISTRATÍVUY

E-služby spoločnosti Messer uľahčujú Vašu prácu - online, ako aplikácia alebo ako osobný e-mail. E-Services Vám umožňujú zrýchliť Vaše procesy obstarávania, ľahko spravovať Vaše zásoby plynu a skrátiť vyhľadávanie plynov a aplikačných technologických riešení. To všetko bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo na cestách. Ďalšie výhody Messer E-Services: Prispejte k šetreniu nákladov a ochrane životného prostredia napríklad šetrením papiera. Pri vývoji elektronických služieb boli pre nás obzvlášť dôležité jasné funkcie a intuitívne ovládanie. Okrem toho naša otvorenosť k Vašim špeciálnym želaniam zaručuje, že E-služby, ktoré dostanete, sú šité na mieru. Sú k dispozícii ako aplikácia, prostredníctvom našej webovej stránky alebo prostredníctvom dátového rozhrania systému plánovania Messer na elektronickú výmenu údajov (EDI) - zistiť, či to máme na Slovensku).

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

TELEMETRIA & MANAŽMENT RIADENIA ZÁSOB

Okrem dodanej molekuly sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na služby prispôsobené ich potrebám a ich každodennému používaniu plynov. Za týmto účelom ponúkame telemetriu.
Je to kompletná služba, ktorá umožňuje:
•    Spravovať dodávky a predvídať riziká porúch
•    Sledovať a analyzovať ich spotrebu
•    Zabezpečiť technické monitorovanie zariadení Messer nainštalovaných u zákazníka

Telemetria sa môže použiť:
•    Na kryogénnych zásobníkoch na kvapalný plyn
•    Na reverzných zariadeniach na tlakové fľaše alebo na zväzkoch

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

RIEŠENIA PRE VAŠE SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Okrem telemetrie Messer ponúka aj riešenia pre skladové hospodárstvo oceľových fliaš. Je to možné vďaka skutočnosti, že všetky oceľové fľaše v Messeri sú sledované pomocou systému Babel (čiarové kódy). Napríklad systém sledovania oceľových fliaš pre zákazníka s názvom e-CCTS prináša nasledujúce výhody :
•    Jednoduché použitie
•    Kompletné sledovanie obalov s čiarovým kódom
•    Zobrazenie zásob podľa miesta a možnosť úpravy minimálnych a maximálnych zásob
•    Vysledovateľnosť šarží (pre sortiment Gourmet a medicinálne plyny)
•    Prehľad pohybov obalov a prázdnych obalov
•    Schopnosť kontroly tokov zásob (dodanie úplného balenia a zhodnotenie) a dátumov testovania balenia
•    Prehľad o dobe, počas ktorej je obal na mieste (v dňoch)
•    Vytvorenie skladovacej štruktúry, používateľov a kupujúcich

 

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

MYLAB :  MANAŽMENT CERTIFIKÁTOV KVALITY

Získajte prístup do svojho online úložiska stiahnuteľných certifikátov o analýze a spravujte dátumy expirácie vašich zmesí plynov. Ľahko použiteľné riešenie pre profesionálne laboratórium.

Vyžiadajte si leták alebo konzultáciu s odborníkom (buttons to the relevant pages)

VYHĽADÁVAČ PREDAJNÝCH MIEST

Messer ponúka dodávku kompletného sortimentu na celom území Slovenska. V prípade naliehavej požiadavky ponúka spoločnosť Messer tiež rýchle riešenia. Ak chcete produkt vyzdvihnúť sami a chceli by ste vedieť najbližšie predajné miesto našich produktov, spoločnosť Messer ponúka buď online vyhľadávač skladov alebo aplikáciu na použitie na ceste vrátane rozšírenia navigácie.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektorý z nižšie uvedených odkazov, aby ste prešli buď na webovú stránku vyhľadávača skladov alebo na odkaz na aplikáciu v obchodoch s aplikáciami.

NAŠE SMARTFÓNOVÉ APLIKÁCIE - INFORMÁCIE O PLYNOCH SA VÁM VŽDY ZOBRAZIA

Messer ponúka rad aplikácií, ktoré vám umožnia rýchlo nájsť informácie týkajúce sa plynov alebo aplikácie plynov. Ak sa chystáte zvárať, mohli by ste mať záujem o pozície zvárania podľa normy ISO 6947 – zistiť, aké číslo má slovenská norma, relevantný by mohol byť aj prietokomera ďalšie. V laboratórnych podmienkach Vám naša aplikácia na výber hardvéru umožňuje rýchlo nájsť ten správny hardvér – zatiaľ nemáme zavedené. Toto sú niektoré z našich riešení


Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektorý z nižšie uvedených odkazov, aby ste sa dostali do obchodu s aplikáciami alebo si stiahli náš leták o tejto témet.

Kontaktný formulár