Dodávky kvapalných plynov

DODÁVKY KVAPALNÝCH PLYNOV ako KYSLÍK, DUSÍK, ARGÓN, HÉLIUM, VODÍK ALEBO OXID UHLIČITÝ

Koncept dodávok kvapalín – inštalácie u zákazníkov – zásobníky pre kvapaliny – zásobníky pre stlačené plyny – možnosti telemetrie – obchodné ponuky

KONCEPT DODÁVKY KVAPALÍN

Najekonomickejších spôsobom dodávky plynov sú dodávky veľkých objemov. Plyny sa prepravujú kvapalné alebo stlačené v samostatnom návesi pre cestnú alebo železničnú prepravu. Messer má vlastný vozový park samostatných kryogénnych návesov pre kryogénne kvapaliny ako je kyslík, dusík, argón alebo oxid uhličitý. Bateriové vozy umožňujú prepravu stlačeného hélia alebo vodíka. Pre niektoré špecifické spotreby boli zavedené špeciálne procesy a programy sledovania. Napríklad pri preprave potravinárskych a medicinálnych plynov sa uplatňujú požiadavky príslušných právnych predpisov.   
Každý deň sa zostavujú trasy, po ktorých sa rozvezú produkty a to v závislosti od údajov o spotrebe a telemetrii: nákladné vozy vyzdvihnú produkt vo výrobnom závode a dodajú ho na miesto spotreby u zákazníka. Cieľom je dosiahnuť nepretržité dodávky produktu tak, aby sa naši zákazníci mohli sústrediť na svoje podnikanie a mohli si byť istí, že požadovaný plyn bude dodaný včas a v požadovanom množstve. 

INŠTALÁCIE U ZÁKAZNÍKOV – KRYOGÉNNE ZÁSOBNÍY

V prevádzke zákazníka Messer navrhne zásobník, ktorý je dimenzovaný tak, aby vyhovoval požiadavkám Vašej dodávky pylnov. Aby bolo možné navrhnúť zodpovedajúcu inštaláciu pre dodávky, je potrebné zodpovedať nasledovné otázky:

•    aké skladovanie je zaručené
•    je potrebná záložná koncepcia
•    potrebujete odparovač na premenu kvapaliny
•    máte špeciálne požiadavky na tlak alebo prietok
•     kde na Vašom pozemku môžu byť inštalované zásobníky, aby zodpovedali požiadavkám právnych predpisov
•    aké špeciálne bezpečnostné opatrenia je potrebné zaviesť pre ochranu Vašich zamestnancov
•    je koncepcia súťasťou Vašej núdzovej koncepcie
•    aký program školení je potrebný pre Vašich zamestnancov 

 INŠTALÁCIE U ZÁKAZNÍKOV – OPRAVY A ÚDRŽBA

Messer nielenže inštaluje priamo u zákazníka, ale rovnako ponúka služby údržby a potrebných opráv v súlade s platnými ustanoveniami a požiadavkami právnych predpisov.  Messer taktiež navrhne zmenu v konfigurácii v prípade, že profil spotreby a ďalšie aspekty dodávky budú vyžadovať revíziu koncepcie dodávok. 

MOŽNOSTI TELEMETRIE

Naši zákazníci očakávajú spoľahlivé dodávky v súlade s objednávkou a stanovenými termínami bez ohľadu na spôsob dodania. Pokiaľ Vaša spotreba kolísa, môže byť riešenie Messeru v oblasti telemetrie vhodnou možnosťou. Kontaktujte nás a my sa s Vami radi pokúsime nájsť riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá Vašim požiadavkám.

 


 

Kontaktný formulár