Strúhanka

PRODUKTY

PRODUKTY

Získajte informácie o našej širokej škále produktov, zváracieho príslušenstva a materiálov.

OD ACETYLÉNU AŽ PO XENÓN. SKUPINA MESSER PONÚKA ŠIROKÉ PORTFÓLIO VÝROBKOV

Skupina Messer produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí.

Ponúkame vhodný plyn pre každú aplikáciu a zároveň formy dodávok, ktoré najlepšie vyhovujú vašim individuálnym potrebám.

Zverejňovač príspevkov