Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Správa o udržateľnosti 2022 - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI 2022

SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI 2022

SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI 2022

To, čo by sa mohlo zdať ako všeobecné zameranie Správy o udržateľnosti, v skutočnosti do veľkej miery zodpovedá významu udržateľnosti v spoločnosti Messer: od založenia našej spoločnosti vyrábajúcej priemyselné plyny pred 125 rokmi je pre nás kľúčové šetrenie zdrojov, ochrana životného prostredia a hľadanie efektívnejších procesov.

 

Deklarovaným cieľom spoločnosti Messer je udržať a čo najviac minimalizovať vlastnú uhlíkovú stopu. Súčasne podporujeme našich zákazníkov pri znižovaní emisií ich aplikácií. Toho dosahujeme prostredníctvom dopadu našich aplikačných technológií a efektívnych dodávok plynu. Dôsledne využívame potenciál šetrný k životnému prostrediu, ktorý ponúka napríklad vodík ako alternatíva k fosílnym surovinám alebo rekuperácia oxidu uhličitého.

 

V roku 2022 sme pokračovali v úsilí o dosiahnutie väčšej udržateľnosti. To sa nám na mnohých miestach podarilo. V iných naďalej hľadáme spôsoby, ako sa stať ešte lepšími. Vytrvalosť a neustále spochybňovanie existujúcich riešení sú pre spoločnosť Messer predpokladom väčšej udržateľnosti. Pracujeme na tom už 125 rokov a budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti.

 

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2022: SUSTAINABLE

Vnorené aplikácie

2022 - SPRÁVA O UDRŽATELNOSTI SPOLOČNOSTI MESSER