Dusík

DUSÍK

Čo je dusík – dusík v oceľových fľašiach – kvapalný dusík – výroba dusíka v onsite zariadení - aplikačné technológie s dusíkom – kúpiť dusík

DUSÍK MÁ CHEMICKÚ ZNAČKU N

Dusík je atóm so symbolom N, atómové číslo 7 a atómová hmotnosť 14,0067. V prírode sa dusík nachádza v dvojatómovej molekule a vytvára stabilný chemický prvok. V 18. storočí ho objavil Daniel Rutherford. Pri normálnej okolitej teplote je dusík plyn, ak ho ale schladíme na teplotu -195,76 ° C, dusík sa stane kvapalným (tekutý dusík). Dusík je nevyhnutným prvkom biologického života na Zemi. Dusík je obsiahnutý v bielkovinách, v DNA a v organických zložkách zvierat. Plynný dusík je inertný plyn a je hlavnou zložkou vzduchu. Vzduch pozostáva zo 78 % dusíka, 20,8 % kyslíka a niekoľkých ďalších vzácnych plynov (argón, hélium, neón a xenón).

 

POMENOVANIE DUSÍK 5.0

Kvalita plynu je vyjadrená stupňom čistoty, uvádzaná tz. "deviatkovým kódom". Keď sú napísané dusík 5.0, dusík 6.0, alebo akékoľvek iné čísla za názvom plynu, tieto vyjadrujú čistotu, kde prvá číslica znamená počet deviatok v percentuálnom označení, druhá číslica je hodnota posledného miesta. Dusík 5.0 je teda 99,999% čistého plynu. Ďalšie informácie o plyne sú uvedené v produktovom liste. To nás vedie k ďalšiemu dôležitému aspektu kvality: keďže dusík sa často používa aj v potravinách, zvyšné zložky nemôžu byť toxické ani nemôžu byť cítiť. Dusík (a jeho zmesi) na použitie v potravinách sa preto niekedy nazýva „FOOD GRADE“, pretože výrobné procesy a dodávateľský reťazec sú navrhnuté tak, aby sa kvalita FOOD GRADE mohla zaručiť až do bodu použitia. V spoločnosti Messer nazývame náš potravinársky dusík GOURMET N, pričom GOURMET je skratka pre kvalitné potravinárske plyny a N pre označenie dusíka.

VLASTNOSTI DUSÍKA

Viac informácií o vlastnostiach plynu, ako aj jednoduchú kalkulačku na konverziu medzi jednotkami si môžete stiahnuť z Messer aplikácií v Apple Store alebo Android Play.

APLIKÁCIE DUSÍKA

Inertizácia: dusík je vysoko inertný a pri normálnych okolitých teplotách nereaguje s inými plynmi. Inertné vlastnosti dusíka z neho robia vynikajúci nosný plyn, ktorý sa dá použiť pri meracích metódach, pri skladovaní potravín a vo väčšom meradle v metalurgických a chemických procesoch. Zvyšovanie percentuálneho obsahu dusíka v atmosfére znižuje prirodzený obsah kyslíka a zvyšuje teplotu výbuchu horľavých zlúčenín. Takto sa dá vyhnúť nebezpečenstvu požiaru, ak sa obsah kyslíka zníži o niekoľko percent a nahradí sa dusíkom.
Zmrazovacia kapacita: dusík sa pri nízkej teplote (-195,76 ° C) premieňa na kvapalný dusík. Entalpia uložená počas tohto procesu je k dispozícii ako chladiaca kapacita tekutého dusíka: môže sa použiť na šokové zmrazenie potravín (zachovávajú si svoju vlhkosť, pretože nie sú poškodené bunkové steny), na lyofilizáciu (zamrzne voda), riadené chladenie chemických procesov a na výrobu liečiv. Existuje mnoho ďalších špecializovaných aplikácií tohto chladiva, ktoré nezanechávajú žiadne stopy. Dôvodom je, že dusík sa vyparuje a vracia sa do svojho prírodného prostredia, do vzduchu. Ďalším prostredím využitia je molekulárna kuchyňa, v ktorej sa tekutý dusík používa na vytváranie obzvlášť atraktívnych jedál a jedinečných kombinácií.
 
Dusík sa spája s kyslíkom iba pri veľmi vysokých teplotách. Potom sa tvoria oxidy dusíka (NO, NOx a NxOx). Známe príklady sú spaľovacie motory a určité procesy zvárania. V takomto prípade sa potom dusík nahradí ešte inertnejšími plynmi, ako je argón a hélium.

 

Podrobnejšie informácie o aplikáciách dusíka v priemysle, ako aj odborné znalosti, ktoré spoločnosť Messer môže poskytnúť na vyriešenie problémov vo vašich výrobných procesoch s jej znalosťami o plynoch (nazývame to aplikačné technológie), nájdete na našich korporátnych stránkach v angličtine. Tu nájdete aj ďalšie informácie z oblasti výskumu a vývoja v našich kompetenčných centrách.

Uskladnenie dusíka a tlakové fľaše (plynové fľaše s dusíkom)

Plynové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rôznymi tlakmi. V závislosti od druhu plynu vo fľaši má „rameno“ fľaše odlišnú farbu, ktorá je štandardizovaná podľa európskej normy EN 1089-3. V prípade dusíka je čierna. Prehľad rôznych farieb plynových fliaš nájdete tu (odkaz na stránku s farbami, prípadne na aplikáciu). Pri vysokom tlaku sa argón mierne odchyľuje od ideálneho množstva plynu. Napríklad pri tlaku 200 bar obsahuje plynová fľaša o 7% viac plynu, ako by bolo ideálne. Oceľová fľaša s dusíkom 300 bar obsahuje až o 50% viac dusíka ako oceľová fľaša s obsahom 200 bar. Toto je najvyšší možný tlak
Rovnako ako všetky oceľové fľaše, aj naše plynové fľaše sú zvnútra ošetrené, sušené a chemicky zneutralizované. Týmto spôsobom môžeme zaručiť optimálnu čistotu a zabrániť tomu, aby naši zákazníci alebo zamestnanci boli vystavení určitým rizikám, pretože oceľové fľaše neboli predchádzajúcim používateľom správne ošetrené.
Pretože fľaše majú rôzne tvary a tlaky, je dôležité, aby ste dostali správne príslušenstvo. Týmto spôsobom je možné plyn privádzať do vašej aplikácie pod správnym tlakom a so správnym prietokom. V prípade fliaš, ktoré neobsahujú tlak 300 barov, sa príslušenstvo v jednotlivých krajinách líši.

KVAPALNÝ DUSÍK V ZÁSOBNÍKOCH – KVAPALNÝ DUSÍK V KRYO-NÁDOBÁCH

Aby sa udržala nízka teplota kvapalného dusíka, musí sa dusík skladovať v kryogénnych nádobách. Môžete si prenajať rôzne veľkosti kryogénnych nádob či kontajnerov (dewarovú alebo prenosnú nádobu na kvapalinu (PLC), kryogénnu nádrž alebo malý zásobník). Kvôli extrémne nízkym teplotám sa musia bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Napríklad sa odporúča nosiť kryogénne ochranné rukavice alebo iné špeciálne ochranné rukavice.

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A PRODUKTOVÉ LISTY DUSÍKA

Viac informácií nájdete v našom vyhľadávači produktov na tejto stránke.

AKO KUPOVAŤ DUSÍK (NÁKUP)

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si dusík môžete kúpiť v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov. Zavolajte nám, ak chcete získať viac informácií o možnostiach doručenia, alebo v našej aplikácií Depot vyhľadajte najbližšie predajné miesto.
 

 

Zverejňovač príspevkov

Predajné miesta

APLIKÁCIE S DUSÍKOM