Dusík

DUSÍK

Aplikácie dusíka - Uskladnenie dusíka a tlakové fľaše - Kvapalný dusík v zásobníkoch - KBÚ a Produktové listy - Nákkup tlakových fliaš

APLIKÁCIE DUSÍKA

Inertizácia: dusík je vysoko inertný a pri normálnej okolitej teplote nereaguje s inými plynmi. Vďaka svojim inertným vlastnostiam je dusík vynikajúcim nosným plynom, ktorý je možné využiť v meracích metódach, pri skladovaní potravín alebo vo väčšom meradle v metalurgických a chemických procesoch. Zvýšenie pomeru dusíka v atmosfére znižuje prirodzený obsah kyslíka a zvyšuje teplotu výbuchu horľavých zlúčenín. Je tak možné znížiť riziko požiaru, pokiaľ obsah kyslíka znížime o niekoľko percent a nahradíme ho dusíkom.

Mraziace schopnosti: dusík sa pri nízkej teplote (-195,76 °C) premení na kvapalný dusík. Vďaka entalpii plynúcej z tohto procesu má kvapalný dusík chladiace schopnosti: je možné ho použiť pri mrazení potravín (zachovajú si svoju vlhkosť, pretože bunkové steny sa neporušia), sušenie mrazom (voda zmrzne), riadenom chladení chemických procesov a výrobe liečiv. Existuje celý rad ďalších špecializovaných použití tohto chladiva, ktoré nezanecháva žiadne stopy. Je to preto, že dusík sa vyparuje a navracia sa do svojho prirodzeného prostredia, do vzduchu. Ďalším využitím je molekulárna kuchyňa, kde sa kvapalný dusík používa na prípravu mimoriadne atraktívnych pokrmov a jedinečných kombinácií.

Dusík sa s kyslíkom spája iba pri veľmi vysokých teplotách. Vzniknú tak oxidy dusíka (NO, NOx). Známymi príkladmi sú spaľovacie motory a niektoré procesy zvárania. V tomto prípade sa potom dusík nahradí ešte viacerými inertnými plynmi, ako je argón a hélium.

USKLADNENIE DUSÍKA A TLAKOVÉ FĽAŠE

Tlakové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rozdielnymi tlakmi. V závislosti od typu plynu vo fľaši má „kužeľovitá časť“ fľaše rôznu farbu, ktorá je štandardizovaná v súlade s európskou normou EN 1089-3. V prípade dusíka je čierna.

Tlaková fľaša s dusíkom s 300 barmi obsahuje až o 50 % viac dusíka ako tlaková fľaša s 200 barmi. Toto je najvyšší možný tlak, ktorý sa v súčasnosti v priemysle využíva.

Rovnako ako všetky fľaše sú naše tlakové fľaše na vnútornej strane ošetrené, vysušené a chemicky zneutralizované. Vďaka tomu môžeme zaručiť optimálnu čistotu a zabrániť tomu, aby boli naši zákazníci alebo zamestnanci vystavení riziku preto, že tlakové fľaše neboli predchádzajúcim užívateľom riadne ošetrené.

Vzhľadom na to, že fľaše majú rôzny tvar aj tlak, je dôležité, aby bolo dodané správne príslušenstvo. Vďaka tomu môže byť plyn vedený na vaše použitie pod správnym tlakom a so správnym prietokom. U fliaš, ktoré nie sú pod tlakom 300 barov, sa môže závit (príslušenstvo) v jednotlivých krajinách líšiť.

KVAPALNÝ DUSÍK V ZÁSOBNÍKOCH – KVAPALNÝ DUSÍK V KRYO-NÁDOBÁCH

Aby bolo možné udržať nízku teplotu kvapalného dusíka, musí sa dusík skladovať v kryogénnych nádobách. Môžete si prenajať rôzne veľkosti kryogénnych nádob alebo kontajnerov (dewarovú alebo prenosnú nádobu na kvapalinu - PLC, kryogénnu nádrž alebo malý zásobník). Kvôli extrémne nízkym teplotám sa musia bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Napríklad sa odporúča nosiť kryogénne rukavice alebo špeciálne ochranné rukavice.

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A PRODUKTOVÉ LISTY

NÁKUP TLAKOVÝCH FLIAŠ DUSÍKA

Dusík si môžete zakúpiť na jednom z našich predajných miest na celom Slovensku. Väčšina našich zákazníkov si fľaše objednáva e-mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť na predajnom mieste, alebo si ich nechať doručiť domov. Kontaktujte nás, ak chcete získať viac informácií o možnostiach nákupu a doručenia.

Predajné miesta

Kontaktný formulár

SÚVISIACE PRÍSPEVKY

APLIKÁCIE S DUSÍKOM