Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Politika SHEQ, politika kvality a životného prostredia – Messer Tatragas - Messer Tatragas

Vnorené aplikácie

POLITIKA SHEQ

POLITIKA SHEQ

Messer Tatragas považuje bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a kvalitu (SHEQ) za mimoriadne dôležitú pre cielené splnenie legislatívnych požiadaviek.

POLITIKA SHEQ

Skupina Messer, ako najväčší svetový výrobca priemyselných plynov v súkromnom vlastníctve, sa zaviazala vyvíjať, implementovať a zlepšovať efektívnosť svojich systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov

Vnorené aplikácie

Ing. Jana Némethová

Ing. Jana
Neméthová
Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP