Certifikácia

Certifikácia

CERTIFIKÁT ISO 9001 A ISO 14001 - CERTIFIKÁT FSSC 22000

Spoločnosť Messer Tatragas, s. r. o. zaviedla systém riadenia kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001 a bola certifikovaná v roku 1997. Certifikáciu udelil a garantoval TÜV SÜD Slovakia. V roku 2015 prebehla úspešná recertifikácia systému kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001. Certifikovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov od riadenia ponuky, výroby, kontroly až po konečnú expedíciu výrobku alebo služby spoločnosťou Messer Tatragas.  Messer Tatragas integroval bezpečnosť práce, zdravia, životného prostredia a kvalitu do systému SHEQ. 

CERTIFIKÁT ISO 9001 A ISO 14001

Spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. zaviedla integrovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov  ISO 9001 a 14001,  spoločnosť je certifikovaná od roku 2009. Certifikácia bola udelená a garantovaná spoločnosťou TÜV CERT. V marci 2017 úspešne prebehol 5  recertifikačný audit integrovaného systému riadenia kvality. 

Certifikovaný integrovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov v oblastiach riadenia, výroby, kontroly, až po konečnú expedíciu výrobkov a služieb spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Certifikované sú všetky prevádzky Messer Tatragas, spol. s r.o. vrátane sesterskej spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o., ktorej priestory a zariadenia sú využívané na plnenie plynov.

Messer Tatragas, spol. s r.o.  integroval bezpečnosť práce, zdravia, životné prostredie a kvalitu do systému SHEQ.

Certifikát na stiahnutie:

SLOVENSKÁ VERZIA

ANGLICKÁ VERZIA

CERTIFIKÁT FSSC 22000

Na základe výsledku vykonaného auditu podľa schválených medzinárodných štandardov bezpečnosti potravín spoločnosť Messer Tatragas, spol.s r.o. je prvým priemyselným výrobcom potravinárskych plynov na Slovensku, ktorý je certifikovaný podľa FSSC 22000.

FSSC 22000 – Food safety system certification 22000 (Version 5) certifikačná schéma systému bezpečnosti potravín je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu našich produktov.

Rozsah certifikátu zahrňa oblast: Výroba, skladovanie, plnenie, predaj a distribúcia technických plynov pre potravinárstvo.

Kategória: K

Komplexné a hĺbkové audity SGS  sú zamerané na skutočnú funkciu systému bezpečnosti potravín a pridanú hodnotu pre zákazníka v oblasti potravinárstva.

Oceňuje to vždy naša skupina pre bezpečnosť potravín ( tím HACCP Messer Tatragas) ktorí sa zúčastňujú auditov.

Systém je aplikovaný v rámci spoločnosti Messer ako súčasť integrovaného systému manažérstva kvality. Do procesov v rámci manažérskych systémov sú zapojení všetci pracovníci a sú spoluzodpovední za bezpečnú výrobu produktov pre danú oblasť.

Na stiahnutie: CERTIFIKÁT FSSC 22000 platný do apríla 2023.

Zverejňovač príspevkov