Certifikácia

Certifikácia

Integrovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 a ISO 14001. Certifikát FSSC 22000.

CERTIFIKÁT ISO 9001 A ISO 14001

Spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. má zavedený integrovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 a ISO 14001. Certifikácia bola udelená a garantovaná spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. 

Certifikovaný integrovaný systém riadenia kvality garantuje zákazníkom dodržiavanie medzinárodných štandardov v oblastiach riadenia, výroby, kontroly, až po konečnú expedíciu výrobkov a služieb spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Certifikované sú všetky prevádzky Messer Tatragas, spol. s r.o. vrátane sesterskej spoločnosti Messer Slovnaft s.r.o., ktorej priestory a zariadenia sú využívané na plnenie plynov.

Messer Tatragas, spol. s r.o. integroval bezpečnosť práce, zdravia, životné prostredie a kvalitu do systému SHEQ.

CERTIFIKÁT NA STIAHNUTIE:

SLOVENSKÁ VERZIA (platnosť do 03/2024)

ANGLICKÁ VERZIA

 

CERTIFIKÁT FSSC 22000

Na základe výsledku vykonaného auditu podľa schválených medzinárodných štandardov bezpečnosti potravín spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. je prvým priemyselným výrobcom potravinárskych plynov na Slovensku, ktorý je certifikovaný podľa FSSC 22000.

FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 (Version 5) certifikačná schéma systému bezpečnosti potravín je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu našich produktov.

Rozsah certifikátu zahŕňa oblasti ako je: výroba, skladovanie, plnenie, predaj a distribúcia technických plynov pre potravinárstvo.

Kategória: K

Komplexné a hĺbkové audity SGS  sú zamerané na skutočnú funkciu systému bezpečnosti potravín a pridanú hodnotu pre zákazníka v oblasti potravinárstva.

Oceňuje to vždy naša skupina pre bezpečnosť potravín (tím HACCP Messer Tatragas) ktorí sa zúčastňujú auditov.

Systém je aplikovaný v rámci spoločnosti Messer ako súčasť integrovaného systému manažérstva kvality. Do procesov v rámci manažérskych systémov sú zapojení všetci pracovníci a sú spoluzodpovední za bezpečnú výrobu produktov pre danú oblasť.

CERTIFIKÁT NA STIAHNUTIE:

CERTIFIKÁT FSSC 22000 (platnosť do 04/2026)

Zverejňovač príspevkov