Strúhanka

Potravinárske plyny

POTRAVINÁRSKE PLYNY

Plyny v potravinárskej kvalite - rada Messer GOURMET - Oblasti použitia - Služby - Obchodná ponuka - Kde hľadať

ZACHOVANIE ČERSTVOSTI A KVALITY

Trvanlivá kvalita, vizuálna čerstvosť, šumivá sviežosť – v potravinárskom priemysle plnia plyny rôzne úlohy. Hlavným cieľom týchto aplikácií je zachovanie stávajúcej kvality produktov. To znamená, že plyny sa často používajú vo fáze výroby. Medzi typické aplikácie patrí mrazenie a balenie, chladenie v priebehu procesu mletia a sýtenie nápojov, pivoplyn.

Messer neustále vyvíja nové aplikácie pre potravinársky priemysel. Jedným príkladom je Variomix®, ktorý sa používa na rýchlu a presnú reguláciu teploty počas miešania; ďalší je VarioSol®, ktorý sa používa pre výrobu práškových produktov, alebo “Siber System”, flexibilný a inovatívny dopravný chladiaci systém používaný k zaisteniu neprerušeného chladiaceho reťazca pre čerstvé a zmrazené výrobky.

Plyny majú v potravinárskom priemysle široké uplatnenie. Využívajú sa ako pridané látky, hnacie plyny, procesné plyny:

- na zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, prepravy a úschovy potravín,
- na zníženie zdravotného rizika, zvýšenie odolnosti potravín proti chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám a na predĺženie trvanlivosti potravín,
- na zachovanie a zlepšenie výživovej hodnoty potravín (pridávaním alebo odoberaním niektorých zložiek),
- na zlepšenie organoleptických vlastností potravín a zachovanie ich typických charakteristík, štandardnosti a kvality.


Plyny určené pre potravinársky priemysel sú technické plyny najvyššej kvality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky Európskej únie na kvalitu a zaručujú bezpečnosť potravín.
Plyny pre potravinárstvo sú považované v zmysle našich platných právnych predpisov za prídavné (aditívne) látky, je našou povinnosťou ich aj takto označovať a dbať na zásady Správnej výrobnej praxe (SVP). Predovšetkým musia spĺňať požiadavky týkajúce se označovania, kritériá čistoty a hygienické požiadavky.

Messer Tatragas je členom nadnárodnej skupiny Messer používajúcej pre označovanie plynov určených pre potravinárstvo vlastné skupinové názvy a špecifikáciu plynov podľa EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION).

Deklarácia HACCP - Osobná hygiena

Certifikát FSSC 2200

Výroba a distribúcia plynov spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. zodpovedá požiadavkám kvality pre technické plyny v potravinárskych aplikáciách, používaniu v potravinárskom priemysle v zmysle smernice EU 178/2002, Potravinového kódexu SR, zásad HACCP a FSSC 22000.

Všeobecné vyhlásenie o produktoch určených pre potravinárske použitie bolo aktualizované v marci 2023.

Na objednávku možno vystaviť doklady potvrdzujúce kvalitu, zhodu s požiadavkami zloženia plynu (meranie zo šarže, resp. samostatné meranie z balenia). Služba za vystavenie Certifikátu je spoplatnená, cena podľa platného cenníka.

V prípade záujmu nám pošlite vašu konkrétnu požiadavku na e-mail: info.sk@messergroup.com.

Gourmet je názov, pod ktorým Messer dodáva čisté plyny a zmesi plynov pre potravinársky priemysel (napr. GOURMET N80 - 80% N2 a 20% CO2). Tieto plyny spĺňajú najvyššie štandardy potravinárskej kvality a spĺňajú všetky európske zákonné ustanovenia o potravinách a všetky požiadavky HACCP. pivoplyn

PRODUKTOVÁ RADA MESSER GOURMET

 

VYUŽITIE POTRAVINÁRSKYCH PLYNOV PRE POTRAVINÁRSKY A NÁPOJOVÝ PRIEMYSEL

GOURMET N80 je dvojzložková zmes, ktorá obsahuje 80 % dusíka potravinárskeho a 20 % oxidu uhličitého potravinárskeho, pivoplyn. Používa sa predovšetkým na čapovanie piva.

OBJEDNAŤ POTRAVINÁRSKE PLYNY

Predajné miesta

SIEŤ PREDAJNÝCH MIEST, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Predajné miesta blízko Vás – Možnosť vyzdvihnutia tovaru alebo dodania – Perfektná kombinácia príslušenstva

Kontaktný formulár

Zverejňovač príspevkov