Služby spojené s kvapalným dusíkom

KVAPALNÝ DUSÍK PRIAMO K VÁM

Dodávky malého množstva kvapaliny – Inštalácie u zákazníkov – Oblasti použitia a poradenstvo - Bezpečnostné poradenstvo – Školenia – Obchodné ponuky

OBJEDNAJTE SI SLUŽBY SPOJENÉ S KVAPALNÝM DUSÍKOM

Kvapalný dusík sa používa v rôznorodých technických a medicinálnych aplikáciách. Niekedy je vyslovene potrebné menšie množstvo kvapalného dusíka, ktorý sa obvykle skladuje v prenosnej kryogénnej nádobe. Prostredníctvom LIN servisu (služby spojené s kvapalným dusíkom) ponúka Messer balíček pre bezproblémové dodávky dusíka: Dodávame dusík v požadovanom množstve a postaráme sa i o všetko ostatné - poskytujeme nádoby a bezpečnostné zariadenia, údržbu zariadení a dôležité bezpečnostné školenia personálu.

OBLASTI APLIKÁCIE LIN SERVISU

ZMRŠŤOVANIE, MONTÁŽ A INÉ APLIKÁCIE V PRIEMYSLE

Kvapalný dusík sa používa v celej rade priemyselných procesov, napríklad pre úpravu komponentov prostredníctvom zmršťovania, šokové zmrazovanie materiálu pre kryogénne použitie, odstraňovanie nečistôt za studena a ďalšie procesy. 

 

KRYOTERAPIA A ĎALŠIE POUŽITIE V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LABORATÓRNE VYUŽITIE

Kvapalný dusík sa používa v laboratóriách a inštitúciách ako významné chladivo pre dlhodobé uchovávanie medicinálneho a biologického materiálu, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Taktiež sa používa napríklad pri zmrazovaní rozstrekom a pri kontaktnom zmrazovaní v kryoterapii.

 

DEWAROVÉ NÁDOBY PRE SKLADOVANIE KVAPALNÉHO DUSÍKA 

Dewarové nádoby sú otvorené, nenatlakované nádoby pre skladovanie kryogónnych kvapalín. Kvapalný dusík je naplnený do týchto nádob, ktoré môžete použit pre Vaše účely. 

KRYOGÉNNE ZÁSOBNÍKY PRE KVAPALNÝ DUSÍK

Zásobníky pre kryogónne kvapaliny, označované aj ako prenosné zásobníky na kvapaliny, sú dvojstenné vaakuové nádoby s viacvrstvovou izoláciou v prstencovom priestore. Sú navrhnuté pre spoľahlivú a ekonomickú prepravu a skladovanie kvapalných plynov pri kryogónnych teplotách.   

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE PRE KVAPALNÝ DUSÍK

Messer Vám poradí ohľadne požadovaného bezpečnostného vybavenia a zaškolí Vašich zamestnancov. Kvapalný dusík je kryogénna nádoba, s ktorou treba manipulovať opatrne a používať pri tom príslušné bezpečnostné opatrenia.
 

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár