Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigačné Menu

Formovacie plyny na formovanie a zváranie vo vysokej kvalite - Messer Tatragas

Strúhanka

Vnorené aplikácie

Formovacie plyny na formovanie a zváranie vo vysokej kvalite

FORMOVACIE PLYNY NA FORMOVANIE A ZVÁRANIE VO VYSOKEJ KVALITE

Formovací plyn 95/5 a Formovací plyn 90/10 - Na formovanie a ochranu koreňov pri zváraní materiálov citlivých na plyn

ZLOŽENIE FORMOVACÍCH PLYNOV 95/5 a 90/10

Formovací plyn je ochranný plyn, ktorý sa používa na formovanie a ochranu koreňovej vrstvy zvaru pri zváraní vysokolegovaných ocelí, hliníka, medi, zirkónu ako aj molybdénu.

  • Formovací plyn 95/5 je zmes zložená z 95 % dusíka a 5 % vodíka.
  • Formovací plyn 90/10 je zložený z 90 % dusíka a 10 % vodíka.

Vodík má redukčný účinok, vytvára redukčné prostredie v okolí zvaru a tým  zabraňuje oxidácii koreňa zvaru. Je potrebné si uvedomiť, že čím je vyšší podiel vodíka, viac ako 5,5 %, formovací plyn je vysoko horľavý. Pri práci a manipulácii s formovacími plynmi obsahujúcimi vodík sa musia brať do úvahy a rešpektovať všetky príslušné bezpečnostné pokyny vyplývajúce z karty bezpečnostných údajov formovacieho plynu ako manipulácia, skladovanie tlakových fliaš s formovacím plynom, osobné ochranné opatrenia.

Formovanie a ochrana koreňa na zabezpečenie najvyššej kvality zvaru

Na zabezpečenie najvyššej kvality zvaru  najmä u potrubných systémov, uzavretých nádob alebo zásobníkov sa zváranie nezaobíde bez ochrany koreňa formovacím plynom. Pri zváraní koreň zvaru a okolie – tepelne ovplyvnená oblasť je chránená od okolitej atmosféry formovacím plynom. Týmto je zamedzený prístup okolitej atmosféry a vzdušnej vlhkosti ku koreňovej vrstve. Použitím ochranného plynu sa zabráni oxidácii koreňa alebo vzniku pórov.  

Formovanie rozvodov pomocou zmesi argónu/dusíka/vodíka

Formovací plyn volíme na základe vhodnosti pre základný materiál.

Pri formovaní potrubia je potrebné brať do úvahy aj hmotnosť ochrannej atmosféry voči vzduchu. Pri veľkom rozdiele hmotností dochádza k nežiadúcemu zmiešaniu. Z tohto dôvodu sa snažíme voliť formovací plyn tak, aby vyhovoval základnému materiálu a hmotnosť sa približovala  k hmotnosti vzduchu. Tento rozdiel je možné zmenšiť a zabrániť zmiešaniu, so zmesou argón/dusík/vodík s premenlivým obsahom vodíka.

Dôležitým komponentom je materiál hadice, ktorý môže viesť k zníženiu kvality, ak sa používajú štandardné hadice z PVC. Tieto hadice nie sú vhodné,môžu absorbovať vlhkosť z atmosféry a prenášať ju do formovacieho plynu.Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov a následne zhoršenie kvality zvaru. Ideálne sú hadice, ktoré spĺňajú normu STN EN ISO 3821. Dôležité je aj použitie správneho redukčného ventilu so správnym tesnením a minimalizovanie spojov od zdroja, k miestu spotreby formovacieho plynu.

Voľba formovacieho plynu na základe zváraného materiálu

Pri príprave na zváranie môže mať voľba správneho formovacieho plynu rozhodujúci vplyv na kvalitu zvaru. Nevhodne zvolený formovací plyn v reakcii so základným materiálom negatívne ovplyvní jeho vlastnosti. Argón je taktiež vhodným plynom pri ochrane austenitických a austeniticko-feritických nerezových ocelí, ale aj pre citlivé materiály ako zirkón, molybdén, titán. Vďaka čistote je vhodná na neželezné kovy, napríklad zliatiny medi a hliníka. Zmesi argónu a vodíka sú vhodné pre austenitické nerezové materiály, nikel a jeho zliatiny. Zmes dusíka a vodíka je možné využiť u väčšiny materiálov mimo jemnozrnných ocelí a neželezných kovov.

 

Vnorené aplikácie

Zverejňovač príspevkov