Tlakové fľaše

INFORMÁCIE O TLAKOVÝCH FĽAŠIACH: TECHNICKÉ PYLNY, POTRAVINÁRSKE PLYNY, ČISTÉ PLYNY, PLYNNÉ ZMESI, FARMACEUTICKÉ A MEDICINÁLNE PLYNY

Koncept dodávky oceľových fliaš – inštalácie u zákazníkov – regulátory tlaku – možnosti telemetrie – obchodné ponuky

VEĽKOSTI TLAKOVÝCH FLIAŠ

Tlakové fľaše alebo zväzky fliaš sú vhodné pre dodávky menších množstiev, napríklad pre rezanie a zváranie alebo pre potravinárske použitie. Sortiment veľkostí tlakových fliaš siaha od veľmi malých fliaš pre mobilné použitie až po zväzky pre veľké dodávky.  
Veľkosť fliaš sa väčšinou vyjadruje v objemovom obsahu (vody) príslušnej fľaše. Typické veľkosti fliaš sú 50, 33, 20, 10, 5 a 1 liter. Pre niektoré plyny, ako sú napríklad oxid uhličitý a acetylén, sa obsah vyjadruje v kg. Jedná sa o hmotnosť produktu vo fľaši.

Fľaše sa niekedy dodávajú vo zväzkoch: tlakové fľaše sú upevnené v ráme a ventily fliaš sú prepojené trubkami a vedú k jednému výstupu ovládaného ventilom. Vďaka zväzkom je možné navýšiť objem a prietok fliaš a sú vhodné pre zákazníkov, ktorí odoberajú väčšie množstvá. Moderné zväzky, ako je Messer Megapack pozostávajú s veľkých tlakových fliaš a môžu obsahovať 400 a viac litrov.

Existuje tiež rada veľkostí na mieru pre veľký objem aj malé veľkosti. Článok k tejto téme je uvedený pod týmto obrázkom (odkaz na článon CAN Gas)

MATERIÁLY TLAKOVÝCH FLIAŠ 

Plyny pod nízkym tlakom sa môžu skladovať v zvarovaných oceľových fľašiach. Fľaše pre normálne technické plyny nemajú zvary a vyrábajú sa v prísne kontrolovanom procese vytláčania. Každá fľaša je testovaná pod tlakom a je príslušne označená:  dokáže odolať i vysokému tlaku.  Pokiaľ existujú zvláštne požiadavky na čistotu obsiahnutého plynu, môže byť materiál fľaše buď hlinník alebo nerezová oceľ. Pre viac informácií ohľadne tejto témy kontaktujte Vášho špecialistu Messer.

TLAK V PLYNOVÝCH FĽAŠIACH

S výnimkou niekoľkých plynov ako oxid uhličitý, acetylén a oxid dusný je väčšina plynov pod tlakom a zostáva v plynnom skupenstve. Typický tlak v plynovej fľaši je 150 bar, 200 bar alebo 300 bar. Čím väčší je tlak vo fľaši, tým väčšie množstvo plynu je možné uskladniť. Moderná výroba umožňuje vyrábať fľaše, ktoré dokážu odolať tlaku 300 bars (dokážu odolať 450 bar pretože sú testované na takéto podmienky)

FAREBNÉ OZNAČOVANIE TLAKOVÝCH FLIŠ

Norma DIN EN 1089-3 reguluje farbu ramena fľaše. Viac informácií nájdete vo Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Bottled_gas) alebo v aplikácii Messer o farbe ramena fľaše, vďaka ktorej máte príslušné informácie vždy poruke.

VENTILY TLAKOVÝCH FLIAŠ

Každý typ plynu má definovaný ventilový spoj. Výhodou rôznych spojov je bezpečnosť: nie je možné (omylom) pripojiť tľašu s nesprávnym plynom. Nevýhodou je, že pre každý plyn potrebujete správny konektor. A čo je horšie, každá krajina má historicky svoj vlastný štandard zakotvený v norme (AFNOR, DIN , ISO, …), takže môže byť potrebné zariadenie vymeniť (alebo zakúpiť prípojku). Iba pre 300 barové tlakové fľaše boli konektory zjednotené, takže by malo byť možné použiť rovnaký konektor na celom území Európy. Messer vyvinu smart aplikáciu, ktorá obsahuje informácie o ventiloch. Vďaka nej máte informácie o používaných závitov pre najdôležitejšie druhy plynov vždy po ruke, bez ohľadu na to, kde v Európe sa nachádzate.  

POŽIADAVKY PRÁVNYCH PREDPISOV PRE TLAKOVÉ FĽAŠE

Flaše sa v súlade s právnymi predpismi musia znovu testovať každých 10 rokov (alebo 5 rokov). Má byť na nich umiestnené razítko s dátumom ďalšej tlakovej skúšky. Po uplynutí tohto termínu sa takáto fľaša nesmie prepravať v cestnej premávke. Ak máte takéto fľaše, kontaktujte Messer predtým, ako budú fľaše prepravované.

 

BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCII S PLYNMI

Informácie o školeniach na túto tému nájdete na našich stránkach týkajúcich sa bezpečnosti.

 

OZNAČOVANIE TLAKOVÝCH FLIAŠ

Každá fľaša má výrobné číslo vyrazené do kovu. Okrem tejto razby obvykle nájdete na tlakovej fľaši nasledovné informácie:

- razítko a samolepku s dátumom ďalšej tlakovej skúšky
- samolepku obdĺžníkového tvaru s informáciami o produkt, bezpečnosti a prepravnými informáciami týkajúcimi sa produktu
- čiarový kód umožňujúci výrobcovi sledovať fľašu v priebehu výroby, distribúcie a zberu prázdnych fliaš.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

RIEŠENIA V OBLASTI DODÁVOK - Schémy dodávok

Predajné miesta