Vodík

VODÍK

Čo je vodík – vodík v oceľových fľašiach – zásobovanie vodíkom v cisternách – výroba vodíka v onsite zariadeniach – aplikačné technológie s vodíkom – kúpiť vodík

VODÍK  MÁ CHEMICKÚ ZNAČKU H

Čo je vodík? Vodík je atóm so symbolom H, atómové číslo 1 a atómová hmotnosť 1,0079. Plynný vodík je chemický prvok, ktorý vzniká, keď sa dva atómy vodíka spoja a vytvoria H2. V roku 1671 sa o vodíku prvýkrát zmienil Arthur Doyle, ale meno mu dal o 200 rokov neskôr Antoine Lavoisier. Nazýva sa vodík, pretože sa vytvára (tiež) elektrolýzou vody. Vodík je vysoko výbušný plyn a má jednu z najvyšších teplôt plameňa. Plameň nie je viditeľný.

VODÍK AKO NOSITEĽ ENERGIE NA UCHOVANIE A POUŽITIE

Vodík sa spája (vytvára chemické väzby) s inými prvkami pri exotermickej reakcii. Napríklad molekuly vody vznikajú pri chemickej reakcii horenia vodíka s kyslíkom. Preto sa vodík považuje za alternatívu k fosílnym palivám už 50 rokov. Vodík sa v poslednom čase v médiách veľa diskutoval v súvislosti s potrebou dočasného ukladania veternej a solárnej energie v čase špičky a následného vpúšťania späť do energetickej siete, keď je produkcia nízka.

 

VODÍK AKO PRIMÁRNY PRVOK CHEMICKÝCH REAKCIÍ

Atóm vodíka sa nachádza vo väčšine organických zlúčenín a používa sa v chémii ako východiskový produkt mnohých procesov. Vodík sa vyrába lokálne na báze fosílnych palív. V súčasnosti prebieha výskum alternatív založených na zelenom vodíku (elektrolýzou vetrom a slnečnou energiou).

 

ĎALŠIE UPLATNENIE VODÍKA

Vodík sa okrem toho používa aj v potravinárskom priemysle na hydratáciu tukov, ďalej na spracovanie a úpravu kovov, na zváranie ako ochranný plyn (formovací plyn a iné) a na početné aplikácie v rôznych okrajových segmentoch.

POMENOVANIE VODÍK 5.0

Kvalita plynu je vyjadrená stupňom čistoty, uvádzaná tz. "deviatkovým kódom". Keď sú napísané vodík 5.0, vodík 6.0, alebo akékoľvek iné čísla za názvom plynu, tieto vyjadrujú čistotu, kde prvá číslica znamená počet deviatok v percentuálnom označení, druhá číslica je hodnota posledného miesta. Vodík 5.0 je teda 99,999% čistého plynu. Ďalšie informácie o plyne sú uvedené v produktovom liste. To nás vedie k ďalšiemu dôležitému aspektu kvality: keďže vodík sa často používa aj v potravinách, zvyšné zložky nemôžu byť toxické ani nemôžu byť cítiť. Vodík (a jeho zmesi) na použitie v potravinách sa preto niekedy nazýva „FOOD GRADE“, pretože výrobné procesy a dodávateľský reťazec sú navrhnuté tak, aby sa kvalita FOOD GRADE mohla zaručiť až do bodu použitia. V spoločnosti Messer nazývame náš potravinársky vodík GOURMET H, pričom GOURMET je skratka pre kvalitné potravinárske plyny a H pre označenie vodíka.

Kvalita vodíka dodávaná pre automobilové aplikácie sa nazýva HYDROGEN ICE. Čistí sa tak, aby sa zabránilo otrave katalyzátora v palivových článkoch (prvok, ktorý prevádza vodík na elektrickú energiu a produkuje vodu ako odpadový produkt). 

VLASTNOSTI VODÍKA

Viac informácií o vlastnostiach plynu, ako aj jednoduchú kalkulačku na konverziu medzi jednotkami si môžete stiahnuť z Messer aplikácií v Apple Store alebo Android Play.

VODÍK V PLYNOVÝCH OCEĽOVÝCH FĽAŠIACH

Plynové fľaše existujú v rôznych veľkostiach a s rôznymi tlakmi. V závislosti od druhu plynu vo fľaši má „rameno“ fľaše odlišnú farbu, ktorá je štandardizovaná podľa európskej normy EN 1089-3. V prípade vodíka je červená (výbušný plyn). Prehľad rôznych farieb plynových fliaš nájdete tu (odkaz na stránku s farbami, prípadne na aplikáciu.
V priemysle sa štandardne používajú 200 bar tlakové fľaše. Existujú však aj aplikácie až do 500 bar, ako napríklad vo vodíkových prepravných cisternách.
Rovnako ako všetky oceľové fľaše, aj naše plynové fľaše sú zvnútra ošetrené, sušené a chemicky zneutralizované. Týmto spôsobom môžeme zaručiť optimálnu čistotu a zabrániť tomu, aby naši zákazníci alebo zamestnanci boli vystavení určitým rizikám, pretože oceľové fľaše neboli predchádzajúcim používateľom správne ošetrené.
Pretože fľaše majú rôzne tvary a tlaky, je dôležité, aby ste dostali správne príslušenstvo. Týmto spôsobom je možné plyn privádzať do vašej aplikácie pod správnym tlakom a so správnym prietokom. V prípade vodíkových fliaš, sa príslušenstvo v jednotlivých krajinách môže líšiť.

 

Pre veľkých zákazníkov je vodík k dispozícii aj vo zväzkoch (prepojené systémy s 8 až 20 fľašami). Pre veľmi veľkých zákazníkov sú zväzky plynových fliaš namontované na prívese.

V chemickom priemysle a u ďalších veľkých zákazníkov sa poskytujú parné reformátory, ktoré generujú potrebné množstvo vodíka pre zákazníka. V prípade určitých projektov v oblasti obnoviteľnej energie je použitie veľkých elektrolyzérov na výrobu vodíka veľmi aktuálnym problémom. Požiadajte našich odborníkov o ďalšie informácie.

VEĽKOOBJEMOVÉ DODÁVKY VODÍKA V ZÁSODNÍKOCH 

Zákazníci, ktorí požadujú veľké množstvo vodíka, môžu byť zásobovaní automobilovou dopravou. Na mieste spotreby u zákazníka je potom nainštalovaný tlakový zásobník 40 bar (napr. 50 alebo 100 m3). Z nákladného automobilu potom tlakovým prenosom prúdi do týchto skladovacích nádob vodík. Prahová hodnota výroby vodíka na mieste je pomerne nízka (buď elektrolýzou alebo endotermickou reakciou z uhľovodíkovej suroviny), pretože ekonomika prepravy vodíka cestnou dopravou je zlá (pre vodík je to menej ako 10% úžitkového zaťaženia nákladného automobilu, pretože vodík nie je možné ľahko stlačiť). Ďalšie informácie o vodíku získate u špecialistov spoločnosti Messer.
Tekutý vodík je k dispozícii iba v niektorých krajinách, pretože vrie pri teplotách blízkych absolútnej nule a náklady na jeho skvapalňovanie sú veľmi vysoké, preto efektivita skvapalňovania nedáva zmysel.  

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A PRODUKTOVÉ LISTY VODÍK

Viac informácií nájdete v našom vyhľadávači produktov na tejto stránke.

AKO KÚPIŤ VODÍK

Ako spoločnosť alebo ako súkromná osoba si vodík môžete kúpiť v jednom z našich distribučných miest na celom Slovensku. Väčšina zákazníkov si objednáva fľaše online, mailom alebo telefonicky. V závislosti od miesta distribúcie si môžete fľaše vyzdvihnúť v predajnom mieste alebo nechať doručiť domov.
 

 

Predajné miesta

SIEŤ PREDAJNÝCH MIEST, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Predajné miesta blízko Vás – Možnosť vyzdvihnutia tovaru alebo dodania – Perfektná kombinácia príslušenstva

Kontaktný formulár

Zverejňovač príspevkov