Odľahčené fľaše CANGAS

ODĽAHČENÉ FĽAŠE CANGAS - MALÉ TLAKOVÉ NÁDOBY - FĽAŠE ŠPECIÁLNYCH VEĽKOSTÍ - VYROBENÉ PRE ZÁKAZNÍKOV

Fľaše špeciálnych veľkostí. Fľaše zo špeciálneho materiálu. Fľaše spĺňajúce špeciálne požiadavky. Inštalácie u zákazníkov. Možnosti telemetrie. Obchodné ponuky.

MALÉ TLAKOVÉ NÁDOBY - CAN GAS

Čisté plyny a zmesi plynov sa väčšinou dodávajú v 10 alebo 50 litrových fľašiach s vysokým tlakom plnenia. Pre niektoré použitia je však potrebné iba malé množstvo plynu. Pre množstvo testov alebo meraní je plyn potrebný iba v minimálnom množstve. Ostatný plyn vo fľaši potom zostane nevyužitý.

Najmä pre meranie fixných senzorov pre monitorovanie okolitého vzduchu sú veľké fľaše často príliš nepraktické. Pre tieto účely Messer vytvoril produktový rad pre bezpečné a pohodlné práce na mieste - CAN GAS.

Štandardný program zahŕňa čisté plyny ako aj testovacie plynné zmesi pre celý rad použití. Môže sa jednať o kalibračné alebo testovacie senzory, o monitorovanie okolitého vzduchu v nebezpečných oblastiach, alebo o prácu s alebo testovanie mariacich zariadení pre emisie výfukových plynov - požadované kalibračné plyny je možné jednoducho prenášať v praktických tlakových nádobách.

Výhody malých tlakových nádob sú nasledujúce:

  • malé, ľahké na manipuláciu
  • nenáročnosť skladovania
  • jednoduchý transport
  • zaobchádzanie s nimi už nemôže byť jednoduchšie

SPRÁVNY DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM

Pre bezpečné získavanie plynu z fľaše so stlačeným plynom je potrebné znížiť plniaci tlak na požadovaný pracovný tlak. Pre tlakové nádoby a malé tlakové fľaše z nerezovej oceli ponúkame upravené ventily na reguláciu tlaku.

Pre viac informácií si stiahnite príslušný leták alebo požiadajte o konzultáciu niektorého z našich odborníkov.

Špeciálne plyny

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár