Breadcrumb

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer

DODAVATEL SPECIÁLNÍCH PLYNŮ

Jako přední specialista v oblasti technických plynů nabízí Messer širokou škálu speciálních plynů. Rozsáhlá produktová škála zahrnuje kapalné helium, plyny vysoké čistoty, vzácné plyny, standardní a individuální směsi plynů a potřebné technické vybavení pro speciální plyny. Požadavky na produkt jsou stejně specifické a rozmanité jako jejich aplikace.
 

SPOLEHLIVÁ A CERTIFIKOVANÁ KVALITA

Spolehlivá kvalita produktu je nejdůležitějším požadavkem na speciální plyny. Dodržování definovaných specifikací produktu je založeno na přísném řízení kvality. Rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti a vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vývoji, výrobě a analýze nám umožňují neustále plnit vysoké požadavky našich zákazníků na kvalitu.
 

SPECIALIZOVANÁ VÝROBNÍ MÍSTA

Společnost Messer provozuje speciální závody na výrobu plynů v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe. V Evropě se naše závody nacházejí v Belgii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Srbsku a Maďarsku. Prostřednictvím decentralizované výroby zajišťujeme úzký kontakt s našimi zákazníky. Zároveň díky centrální koordinaci našich výrobních závodů nabízíme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Kromě systému řízení kvality podle normy ISO/EN 9000 jsou čtyři evropské závody na výrobu speciálních plynů akreditovány jako kalibrační laboratoře podle ISO 17025. Díky další akreditaci podle ISO/EN 17034 získala naše švýcarská laboratoř certifikát, který zaručuje nejvyšší požadavky na kvalitu a způsobilost, které jsou nevyhnutelné pro výrobu certifikovaných referenčních materiálů.
 

PORTFOLIO SPECIÁLNÍCH PLYNŮ

Portfolio speciálních plynů zahrnuje širokou škálu vysoce kvalitních produktů - od kapalného helia po rozsáhlou škálu čistých plynů a standardních směsí až po směsi plynů, které jsou vyráběny speciálně podle individuálních specifikací zákazníka. Možnosti dodávek se pohybují od směsí plynů v tlakových nádobách až po hromadné dodávky čistých plynů, od technické kvality až po kvalitu 6.0. Naši zákazníci profitují z odborných znalostí našich specialistů.
 

APLIKACE

Plyny se stávají užitečnými díky jejich aplikacím. Například kapalné helium se používá k chlazení MRI (magnetická rezonance), helium se používá jako zdvihací plyn v balóncích nebo vzducholodí a s vyšší čistotou jako nosný plyn v plynové chromatografii. Tyto aplikace samozřejmě kladou zcela odlišné požadavky na produkt, způsob dodání, použité vybavení a poskytovanou službu. Odborníci společnosti Messer spolupracují se zákazníkem na vývoji optimálního konceptu pro každý jednotlivý případ.

SLUŽBY

Bezpečnost je vždy naší nejvyšší prioritou. Messer poskytuje informace o vlastnostech plynu, bezpečném zacházení s plyny a poskytuje bezpečnostní pokyny. Zákazníci, kteří používají velké množství kalibračních plynů, např. v laboratoři mohou využít online nástroje pro správu myLab.

Asset Publisher

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

Kontaktní formulář

Eroare la procesarea înregistrării. Verificați de două ori informațiile introduse.

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.