Breadcrumb

Onsite gas production

ONSITE GAS PRODUCTION - OXYGEN, NITROGEN, CARBON DIOXIDE, HYDROGEN AND MORE

Onsite supply concepts – Customer installations – Liquid backup storage tanks – Telemetry options – Turn key solutions – Application technology advise - Commercial offers

ANALÝZA HOSPODÁRNOSTI VÝROBY PLYNU V MÍSTĚ SPOTŘEBY

Hospodárnost je hlavní motivací při volbě výroby plynu v místě oproti dodávkám silniční dopravou. Tato ekonomičnost je dána následujícími hlavními faktory.

•    Existuje technologie, která umožní výrobu plynu v místě spotřeby v požadované kvalitě a
      kvantitě?
•    Mohu dosáhnout úspory v takovém rozsahu, aby bylo zařízení v místě spotřeby z
      ekonomického hlediska opodstatněné?
•    Budu instalované zařízení využívané dostatečně na to, aby bylo dostatečně ekonomické?
•    Mám požadovanou infrastrukturu a prostor, aby byla možná instalace zařízení pro výrobu v
      místě?
•    Mohu zajistit požadované veřejné služby (např. elektřinu) za přijatelné ceny?
•    Jaké jsou mé možnosti dodávek v případě poruch nebo údržby? 
•    Mám proškolené zaměstnance, kteří budou provozovat a udržovat plán výroby v místě?

Messer může poskytnout poradenství ohledně nákladů a řešení, aby bylo možné na výše uvedené otázky nalézt odpovědi. 
 

PORADENSTVÍ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI SPRÁVNÉ KONCEPCE DODÁVEK

Jakmile se vytvoří řešení pro systém dodávek a jeho ekonomičnost je potvrzena, nastal čas pro technické provedení on-site zařízení,  záložní řešení, poskytnutí zdrojů pro instalaci a údržbu a proměnění projektu ve skutečnou realizaci.
 

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ PRO RŮZNÉ PLYNY

VÝROBA KYSLÍKU, DUSÍKU V MÍSTĚ SPOTŘEBY

V zásadě existují dva způsoby dělení vzduchu: kryogenní a nekryogenní. Kryogenní zařízení dokáže vyprodukovat čistší plyn, ale je spojeno s vyššími investičními náklady. Jedná se však o jediné řešení pro větší množství.
 

KRYOGENNÍ DĚLENÍ VZDUCHU

V kryogenních zařízeních na dělení vzduchu jsou plyny přítomné ve vzduchu děleny podle principu nízkoteplotní rektifikace, která využívá rozdílené teploty varu jednotlivých plynů.

Rozlišujeme tři typy zařízení: 
• vysokokapacitní zařízení pro dělení vzduchu vyrábějící více produktů s volitelným zkapalňováním
• generátory dusíku CryoGAN : optimalizované pro výrobu dusíku
• generátory kyslíku CryoGOX : optimalizované pro výrobu kyslíku

NEKRYOGENNÍ DĚLENÍ VZDUCHU

Procesy nekryogenního dělení vzduchu fungují na principu tlakové kývavé adsorpce nebo jsou založeny na dělení pomocí polopropustných membrán.

Dobře zavedené jsou tyto typy zařízení:

• s tlakovou kývavou adsorpcí (PSA)
• s vakuovou tlakovou kývavou adsorpcí (VPSA)
• membránová zařízení

 

VÝROBA VODÍKU – TAK INDIVIDUÁLNÍ JAKO JEHO UŽIVATELÉ

Společnost Messer nabízí celou řadu technologií výroby vodíku a syntetického plynu s výběrem optimálního procesu podle různých faktorů. Mezi ně patří použití, požadovaný objem a čistota. Odborníci ze společnosti Messer vám s tím ochotně poradí.

Parní reformátory používají jako palivo zemní plyn a mohou být používány v malých i velkých zařízeních na výrobu vodíku. Při takzvaném procesu parní reformace je výchozí produkt smíchán s procesní parou, zahřát na přibližně 480 °C a pak se pomocí niklového katalyzátoru rozdělí v reformátoru. Obsah vodíku v reformovaném plynu se dále zvyšuje pomocí reaktoru na konverzi CO, kde oxid uhelnatý (CO) reaguje s H2O a vzniká H2 a CO2 (katalytická konverze).

Nakonec je vodík vyčištěn v zařízení PSA. Zařízení PSA opouští s tlakem 15 až 30 barů a s čistotou až 99,9995 %.
Společnostem, které již mají dodávky vodíku, ale pro další použití potřebují vyšší čistotu, může společnost Messer dodat vodíková PSA zařízení jako samostatné jednotky. Zařízení nasává produkt bohatý na vodík a přemění ho na vysoce čistý vodík (> 99,999 %).
 

VÝROBA PLYNU V MÍSTĚ SPOTŘEBY – KOMPLEXNÍ SLUŽBY NEBO NÁKUP

Messer provozuje mnoho výrobních zařízení v místě spotřeby  a tuto odbornost předává mnoha spokojeným zákazníkům. Technické oddělení však také dodává řešení na klíč pro zákazníky, kteří si chtějí zařízení zakoupit. 
 

Asset Publisher

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.