Breadcrumb

Historie společnosti

Historie společnosti

1898
Založení a rychlý růst

Adolf Messer zakládá v Höchstu společnost Frankfurter Acetylen-GasGesellschaft Messer & Cie. zabývající se výrobou acetylenových vyvíječů a osvětlovacích zařízení. 


1903
Založení a rychlý růst

Ernst Wiss vyvíjí v Griesheim-Elektronu první svařovací hořák na kyslíkovo-vodíkový plamen. Poté následují přístroje a stroje pro řezání a svařování autogenem.


1908
Založení a rychlý růst

Chemische Fabrik Griesheim Elektron uvádí do provozu první závod na výrobu kyslíku.


1965
Vytvoření globálního podniku

Založení Messer Griesheim GmbH pod vedením Hanse Messera. Sloučení společnosti Adolf Messer GmbH s částmi Knapsack-Griesheim AG náležejícími k Hoechstu. 


1966
Vytvoření globálního podniku

Expanze do západní Evropy a Severní Ameriky. 


1990
Vytvoření globálního podniku

Expanze do východní a střední Evropy. 


1995
Vytvoření globálního podniku

Vstup do Číny a rychlá expanze.


2001
Vytvoření globálního podniku

Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners přebírají podíly firmy Hoechst (Aventis).


2004
Návrat zpět do rodinného vlastnictví

Založení Messer Group GmbH: Messer je opět ve 100%-ním vlastnictví rodiny Messer.


2005
Návrat zpět do rodinného vlastnictví

Sektor svařování a řezání se opět dostává do 100%-ního vlastnictví rodiny Messer.
 

2006
Návrat zpět do rodinného vlastnictví

Obrat společnosti poprvé překročil hranici jedné miliardy EUR: Messer Group a Messer Eutectic Castolin. Rozvíjení aktivit v Evropě a Asii. 
 

2008
Návrat zpět do rodinného vlastnictví

Založení Messer Industriegase GmbH v Německu.
 

2011
Přestěhování do společné firemní centrály v Bad Sodenu


2014
Desáté výročí Messer Group GmbH

2018
120 výročí firmy MESSER

 

2019

Messer Group získává spolu s CVC Capital Partners významné části podnikání Linde v USA, aktivity Linde v Kanadě, Brazílii, Kolumbii a Praxair v Chile.

 

2021

Přeměna Messer Group GmbH na Messer SE & Co. KGaA (komanditní společnost).

 

2022

Bernd Eulitz přebírá funkci místopředsedy představenstva společnosti Messer SE & Co. KGaA.