Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Messer - bezpečnostní pokyny při manipulaci s tlakovými lahvemi. - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Tlakové lahve - bezpečnostní pokyny a příručky bezpečnosti

Tlakové lahve - bezpečnostní pokyny a příručky bezpečnosti

Níže uvedené tři bezpečnostní pokyny se zaměřují na bezpečnost našich zákazníků při manipulaci s tlakovými lahvemi k dopravě plynů. Kromě poskytování základních informací, jak objednávat a přejímat tlakové lahve, jsou zde uvedeny i bezpečnostní informace nezbytné pro zacházení s tlakovými lahvemi a jejich obsahem.

Bezpečnostní příručka č. 1„Obsah tlakových lahví k dopravě plynů" dává zákazníkům přehled, mimo jiné o etiketách s výstražnými symboly umístěné  na vrchlíku lahví. Ty je navrženy tak, aby zákazníci byly informováni o nebezpečných vlastnostech obsahu tlakových lahví k dopravě plynů. Příručka také uvádí bezpečnostní informace  a specifikace  běžně dodávaných technických plynů jako jsou:  dusík, kyslík, oxid uhličitý atd

Bezpečnostní příručka č. 2„Bezpečná manipulace s tlakovými lahvemi pro přepravu plynů" je zaměřen - jak název napovídá - na bezpečnou manipulaci s tlakovými lahvemi, například při ručním zvedání nebo „koulení“ lahve.

Bezpečnostní příručka č. 3„Bezpečná doprava tlakových  lahví s plyny" poskytuje uživatelům základními informacemi pro bezpečnou přepravu suchého ledu a tlakových lahví ve vozidlech, a to jak v plynném tak i kapalném stavu. Přeprava tlakových lahví s plyny osobními a užitkovými vozidly představuje podceňované bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní příručka č. 4  - "Bezpečná přeprava suchého ledu" poskytuje uživatelům základní informace pro používání pevného CO2 jako chladiva při dopravě rychle se kazících potravin v chladicích skříních.

Nested Applications

Nested Applications

Příručka bezpečnosti č. 1 - plyny v tlakových lahvích

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Příručka bezpečnosti č. 2 - bezpečná manipulace v tlakových lahvích

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Nested Applications

Příručka bezpečnosti č. 3 - bezpečná přeprava tlakových lahví

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Příručka bezpečnosti č. 5 - připojování tlakových lahví

By loading this video you accept Google's privacy policy. Proceed?

Asset Publisher

Nested Applications

David Klikar

Ing. David
Klikar
koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.