Nitrogen

NITROGEN

What is nitrogen– nitrogen in cylinders – liquid nitrogen – onsite production of nitrogen - application technology with nitrogen – purchase nitrogen

DUSÍK MÁ OZNAČENÍ N2

Dusík je atom se značkou N, atomovým číslem 7 a atomovou hmotností 14,0067. V přírodě se dusík nachází v dvouatomové molekule a vytváří stabilní chemický prvek. Byl objeven v 18. století Danielem Rutherfordem. Při normální okolní teplotě je dusík plyn (plynný dusík), ale pokud je zchlazen na teplotu -195,76 °C, stává se dusík kapalinou (kapalný dusík). Dusík je zásadní prvek pro biologický život na zemi. Je obsažen v bílkovinách, ve vaší DNA a v organických složkách obsažených v živočiších. Plynný dusík je inertní plyn představující hlavní složku vzduchu. Vzduch se skládá ze 78 % dusíku, 20,8 % kyslíku a několika dalších vzácných plynů (argon, helium, neon a xenon).
 

NÁZVOSLOVÍ OZNAČUJÍCÍ KVALITU DUSÍKU, NAPŘ. DUSÍK 5.0

Kvalita plynu je vyjádřena stupněm čistoty, uváděném tzv. "devítkovým kódem". Vezmeme-li si jako příklad dusík 5.0, dusík 6.0... nebo jakékoliv jiné číslo následující po označení plynu, vyjadřuje toto číslo čistotu, přičemž první číslo představuje počet devítek ve stupni čistoty a číslo za tečkou hodnotu posledního místa. Dusík 5.0 tak znamená stupeň čistoty 99,999 %. Zbývající složky jsou specifikovány v produktovém listu plynu. To nás přivádí k dalšímu důležitému aspektu kvality: protože se dusík také často používá v potravinářském průmyslu, nemohou být zbývající složky toxické nebo nemohou zapáchat. Dusík (a jeho směsi) pro použití v potravinářském průmyslu se proto také často označuje jako „POTRAVINÁŘSKÝ“, protože výrobní proces a dodavatelský řetězec je nastaven tak, aby byla v místě použití zaručena POTRAVINÁŘSKÁ kvalita. Ve společnosti Messer označujeme náš potravinářský dusík GOURMET N, kde GOURMET označuje kvalitní potravinářský plyn a N odkazuje na N v anglickém názvu dusíku (nitrogen).
 

VLASTNOSTI DUSÍKU

Více informací o vlastnostech plynu, tak jako jednoduchou kalkulačku na konverzi mezi jednotkami naleznete v mobilních aplikacích Messer dostupné buď v Apple Store, nebo Android Play ZDE.
 

POUŽITÍ DUSÍKU

Inertizace: dusík je vysoce inertní a při normální okolní teplotě nereaguje s jinými plyny. Díky svým inertním vlastnostem je dusík vynikajícím nosným plynem, který lze využít v měřicích metodách, při skladování potravin nebo ve větším měřítku v metalurgických a chemických procesech. Zvýšení poměru dusíku v atmosféře snižuje přirozený obsah kyslíku a zvyšuje teplotu výbuchu hořlavých sloučenin. Je tak možné snížit riziko požáru, pokud obsah kyslíku snížíme o několik procent a nahradíme jej dusíkem.

Mrazicí schopnosti: dusík se při nízké teplotě (-195,76 °C) přemění na kapalný dusík. Díky entalpii plynoucí z tohoto procesu má kapalný dusík chladicí schopnosti: lze jej použít při šokovém mražení potravin (zachovají si svoji vlhkost, protože buněčné stěny se neporuší), sušení mrazem (voda zmrzne), řízeném chlazení chemických procesů a výrobě léčiv. Existuje celá řada dalších specializovaných použití tohoto chladiva, které nezanechává žádné stopy. Je to proto, že dusík se vypařuje a navrací se do svého přirozeného prostředí, do vzduchu. Dalším využitím je molekulární kuchyně, kde se kapalný dusík používá pro přípravu mimořádně atraktivních pokrmů a jedinečných kombinací.
 
Dusík se s kyslíkem spojuje pouze při velmi vysokých teplotách. Vzniknou tak oxidy dusíku (NO, NOx). Známými příklady jsou spalovací motory a některé procesy svařování. V tomto případě se pak dusík nahradí ještě více inertními plyny, jako je argon a helium.

 

USKLADNĚNÍ DUSÍKU & LAHVE (TLAKOVÉ LAHVE S DUSÍKEM)

Tlakové lahve existují v různých velikostech a s rozdílnými tlaky. V závislosti na typu plynu v lahvi má „kuželovitá část“ lahve různou barvu, která je standardizovaná v souladu s evropskou normou EN 1089-3. V případě dusíku je černá. Barevné označení tlakových lahvích naleznete ZDE.
Tlaková lahev s dusíkem o 300 barech obsahuje až o 50 % více dusíku než tlaková lahev o 200 barech. Toto je nejvyšší možný tlak, který se v současnosti v průmyslu využívá.
Stejně jako všechny lahve jsou naše tlakové lahve na vnitřní straně ošetřeny, vysušeny a chemicky zneutralizovány. Díky tomu můžeme zaručit optimální čistotu a zabránit tomu, aby byli naši zákazníci nebo zaměstnanci vystaveni riziku proto, že tlakové lahve nebyly předchozím uživatelem řádně ošetřeny.
Vzhledem k tomu, že lahve mají různý tvar i tlak, je důležité, aby bylo dodáno správné příslušenství. Díky tomu může být plyn veden pro vaše použití pod správným tlakem a se správným průtokem. U lahví, které nejsou pod tlakem 300 barů, se může závit (příslušenství) v jednotlivých zemích lišit.

 

KAPALNÝ DUSÍK V ZÁSOBNÍCÍCH – KAPALNÝ DUSÍK V KRYO NÁDOBÁCH

Aby bylo možné udržet nízkou teplotu kapalného dusíku, musí se dusík skladovat v kryogenních nádobách. Můžete si pronajmout různé velikosti kryogenních nádob nebo kontejnerů (dewarovou nebo přenosnou nádobu na kapalinu - PLC, kryogenní nádrž anebo malý zásobník. Kvůli extrémně nízkým teplotám se musí bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy. Například se doporučuje nosit kryogenní rukavice anebo speciální ochranné rukavice.

 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY & PRODUKTOVÉ LISTY DUSÍK

Více informací naleznete ZDE.

 
NÁKUP TLAKOVÝCH LAHVÍ DUSÍKU

Dusík si můžete zakoupit na jednom z našich prodejních míst v rámci celé republiky. Většina našich zákazníků si lahve objednává e-mailem, telefonicky nebo je možné využít on-line objednání. V závislosti na prodejním místě si lahve můžete vyzvednout, nebo si je nechat doručit domů. Kontaktujte nás, pokud chcete získat více informací o možnostech doručení.

 

Gas applications

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.