Argon

ARGON

What is argon– argon in cylinders – liquid argon –application technology with argon – purchase argon

ARGON má označení AR

Argon je atom se značkou Ar, atomovým číslem 18 a atomovou hmotností 39,948. Byl objeven v 19. století lordem Rayleighem a Williamem Ramsayem. Jedná se o bezbarvý, nehořlavý a netoxický vzácný plyn bez zápachu. Je těžší než vzduch. Koncentrace argonu ve vzduchu je přibližně 0,93 %. Nejdůležitější chemickou vlastností argonu je jeho inertnost, ale díky viditelné spektrální linii atomu argonu v plazmatu se argon také používá v osvětlení. Argon se také často používá ve směsích v plazmatu, při svařování a řezání, často v kombinaci s nižší koncentrací dalších aktivních plynných složek ve směsích plynů se 2, 3, 4 a více složkami
 

NÁZVOSLOVÍ, NAPŘ. ARGON 4.6

Kvalita plynu je vyjádřena stupněm čistoty, uváděná tzv. "devítkovým kódem". Vezmeme-li si jako příklad argon 4.6, argon 5.0, argon 4.8 nebo jakékoliv jiné číslo následující po označení plynu, vyjadřuje toto číslo čistotu, přičemž první číslo představuje počet devítek ve stupni čistoty a číslo za tečkou hodnotu posledního místa. Argon 4.6 tak znamená stupeň čistoty 99,996 %. Zbývající složky jsou specifikovány v produktovém listě. 
 

VLASTNOSTI ARGONU

Více informací o vlastnostech plynu, tak jako jednoduchou kalkulačku na konverzi mezi jednotkami naleznete v mobilních aplikacích Messer dostupné buď v Apple Store, nebo Android Play ZDE.

POUŽITÍ ARGONU

Svařování: díky neochotě argonu vázat se s jinými plyny je ideálním ochranným plynem pro svařování, dokonce i při velmi vysokých teplotách plazmového oblouku, které se při zpracování kovů často vyskytují. Dokonce i při velmi vysokých teplotách a na rozdíl od dusíku zůstává argon inertní a netvoří sloučeniny s kyslíkem. Argon je vynikající plyn jak pro MIG, tak pro TIG svařování. Přidáním dalších aktivních složek plynu (kyselina uhličitá, helium, dusík nebo kyslík) je možné vytvořit ideální svařovací plyn pro konkrétní svařování do dvoj-, troj-, a čtyř- a nebo ještě vyšších směsí plynů. Významnými oblastmi použití argonu se stalo laserové svařování a také 3D tiskárny z kovů.

Hašení: argon může také sloužit jako hasicí látka tam, kde není možné použít vodu nebo pěnu.

Analýza: argon se používá jako nosný plyn ve spektrometrii.

Izolace: argon díky jeho dobrým izolačním vlastnostem najdeme také ve dvojitém zasklení.

Potraviny: argon se používá jako ochrana proti oxidaci během promývání kvalitních vín.

Zdravotnictví: argon se používá jako laserový plyn pro medicinální použití, jako například v oční chirurgii, pro odstraňování žil nebo tetování.

3D tisk: argon zabraňuje oxidaci výrobků při tisku.

 

ARGON V TLAKOVÝCH LAHVÍCH

Tlakové lahve existují v různých velikostech a s rozdílnými tlaky. V závislosti na typu plynu v lahvi má „kuželovitá část“ lahve různou barvu, která je standardizovaná v souladu s evropskou normou EN 1089-3. V případě argonu je zelená. Barevné označení tlakových lahvích naleznete ZDE.
Při vysokém tlaku se plynný argon mírně odchyluje od ideálního množství plynu. Například při tlaku 200 barů obsahuje tlaková lahev o 7 % více plynu než by bylo ideální. Tlaková lahev s argonem při tlaku 300 bar obsahuje až o 50 % více plynu než tlaková lahev o tlaku 200 bar. To je nejvyšší možný tlak. Ve společnosti Messer nabízíme oba typy tlaku pro argonové tlakové lahve.

Stejně jako všechny lahve jsou naše tlakové lahve na vnitřní straně ošetřeny, vysušeny a chemicky zneutralizované. Díky tomu můžeme zaručit optimální čistotu a zabránit tomu, aby byli naši zákazníci nebo zaměstnanci vystaveni riziku proto, že tlakové lahve nebyly předchozím uživatelem řádně ošetřeny.

Vzhledem k tomu, že lahve mají různý tvar i tlak, je důležité, aby bylo dodáno správné příslušenství. Díky tomu může být plyn veden pro vaše použití pod správným tlakem a se správným průtokem. U lahví, které nejsou pod tlakem 300 barů, se příslušenství v jednotlivých zemích liší.
 

KAPALNÝ ARGON V ZÁSOBNÍCÍCH - KAPALNÝ ARGON V KRYOGENNÍCH NÁDOBÁCH

Pro velkoodběratele nabízíme také argon v kapalné formě. Disponujeme širokou škálou kryogenních zásobníků s různými kapacitami.

Abychom udrželi nízkou teplotu kapalného argonu, musí být skladován v kryogenních nádobách. Tyto kryogenní nádoby je možné zakoupit nebo pronajmout (Dewarovy nebo přenosné nádoby na kapaliny (PLC), kryogenní nádrže nebo malý zásobník). Kvůli extrémně nízkým teplotám se musí bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy. Například se doporučuje nosit kryogenní ochranné rukavice nebo jiné speciální ochranné rukavice.

 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY A PRODUKTOVÉ LISTY PRO ARGON

Více informací naleznete ZDE.
 

JAK KOUPIT ARGON V TLAKOVÝCH LAHVÍCH

Plynný acetylen si můžete zakoupit v rámci našich prodejních míst po celé republice. Většina našich zákazníků si lahve objednává e-mailem, telefonicky nebo je možné využít on-line objednání. Zavolejte nám, pokud chcete získat více informací o možnostech doručení. Tlakové lahve nabízíme v různých velikostech.
Nabízíme celou škálu svařovacích plynů (Ferroline, Inoxline, Aluline, Lasline), jejichž kvalita se pohybuje od technického argonu až po vysoce kvalitní plyny a specializované směsi. Více informací o svařovacích plynech, laserových plynech a plynech pro 3D tisk naleznete na stránce „plyny pro svařování“ .

 

Gas applications

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.