Bulk supply

BULK SUPPLY of OXYGEN, NITROGEN, ARGON, HELIUM, HYDROGEN OR CARBON DIOXIDE

Bulk supply concepts – Customer installations – Liquid storage tanks – Compressed gas storage tanks – Telemetry options – Commercial offers

KONCEPT DODÁVEK KAPALIN

Nejekonomičtějším způsobem dodání plynu jsou dodávky velkých objemů. Plyny jsou přepravovány v kapalné formě nebo stlačené v cisternách po silnici nebo železnici. Messer má vlastní vozový park pro přepravu kryogenních kapalin, jako jsou kyslík, dusík, argon nebo oxid uhličitý. Bateriové vozy umožňují přepravu stlačeného helia a vodíku. Pro některá specifická použití byly zavedeny speciální procesy a programy sledování. Například u přepravy potravinářských a medicinálních plynů se uplatňují požadavky příslušných právních předpisů.  
Každý den jsou sestavovány trasy, na nichž jsou rozváženy produkty, v závislosti na údajích o spotřebě a telemetrii: nákladní vozy vyzvednou produkt ve výrobním závodě a dodají jej na místo spotřeby zákazníka. Cílem je dosáhnout nepřerušené dodávky produktů tak, aby se naši zákazníci mohli soustředit na své podnikání a mohli si být jisti, že požadovaný plyn bude dodán včas a v požadovaném množství.
 

INSTALACE U ZÁKAZNÍKŮ – KRYOGENNÍ ZÁSOBNÍKY

V místě spotřeby zákazníka Messer navrhne zásobník, který je dimenzován tak, aby vyhověl požadavkům vaší dodávky plynu. Aby bylo možné navrhnout odpovídající instalaci pro dodávky, je třeba zodpovědět následující otázky:

•    jaké skladování je zaručeno,
•    zda je potřebná záložní koncepce,
•    zda je třeba odpařovač na přeměnu kapaliny,
•    zda máte speciální požadavky na tlak nebo průtok,
•    v jakých místech ve vašem provozu může být zásobník instalován, aby odpovídal
      požadavkům právních předpisů,
•    jaká speciální bezpečnostní opatření jsou třeba zavést na ochranu vašich zaměstnanců,
•    zda je koncepce součástí vaší nouzové koncepce,
•    jaký program školení je potřeba pro vaše zaměstnance.

 

INSTALACE U ZÁKAZNÍKŮ – OPRAVY A ÚDRŽBA

Messer nejen provádí instalace přímo u zákazníků, ale rovněž nabízí služby údržby a nezbytných oprav v souladu s platnými ustanoveními a požadavky právních předpisů. Messer rovněž navrhne změnu v konfiguraci v případě, že profil spotřeby a další aspekty dodávky budou vyžadovat revizi koncepce dodávek.
 

MOŽNOSTI TELEMETRIE (e-monitoring)

Naši zákazníci očekávají spolehlivé dodání v souladu s objednávkou a stanovenými lhůtami bez ohledu na způsob dodání. Pokud vaše spotřeba kolísá, může být řešení Messer v oblasti telemetrie vhodnou možností. Kontaktujte nás a my se s vámi rádi pokusíme najít řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Více informací ZDE.

 


 

Asset Publisher

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

Kontaktní formulář

Eroare la procesarea înregistrării. Verificați de două ori informațiile introduse.

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.