Bulk supply

BULK SUPPLY of OXYGEN, NITROGEN, ARGON, HELIUM, HYDROGEN OR CARBON DIOXIDE

Bulk supply concepts – Customer installations – Liquid storage tanks – Compressed gas storage tanks – Telemetry options – Commercial offers

KONCEPT DODÁVEK KAPALIN

Nejekonomičtějším způsobem dodání plynu jsou dodávky velkých objemů. Plyny jsou přepravovány v kapalné formě nebo stlačené v cisternách po silnici nebo železnici. Messer má vlastní vozový park pro přepravu kryogenních kapalin, jako jsou kyslík, dusík, argon nebo oxid uhličitý. Bateriové vozy umožňují přepravu stlačeného helia a vodíku. Pro některá specifická použití byly zavedeny speciální procesy a programy sledování. Například u přepravy potravinářských a medicinálních plynů se uplatňují požadavky příslušných právních předpisů.  
Každý den jsou sestavovány trasy, na nichž jsou rozváženy produkty, v závislosti na údajích o spotřebě a telemetrii: nákladní vozy vyzvednou produkt ve výrobním závodě a dodají jej na místo spotřeby zákazníka. Cílem je dosáhnout nepřerušené dodávky produktů tak, aby se naši zákazníci mohli soustředit na své podnikání a mohli si být jisti, že požadovaný plyn bude dodán včas a v požadovaném množství.
 

INSTALACE U ZÁKAZNÍKŮ – KRYOGENNÍ ZÁSOBNÍKY

V místě spotřeby zákazníka Messer navrhne zásobník, který je dimenzován tak, aby vyhověl požadavkům vaší dodávky plynu. Aby bylo možné navrhnout odpovídající instalaci pro dodávky, je třeba zodpovědět následující otázky:

•    jaké skladování je zaručeno,
•    zda je potřebná záložní koncepce,
•    zda je třeba odpařovač na přeměnu kapaliny,
•    zda máte speciální požadavky na tlak nebo průtok,
•    v jakých místech ve vašem provozu může být zásobník instalován, aby odpovídal
      požadavkům právních předpisů,
•    jaká speciální bezpečnostní opatření jsou třeba zavést na ochranu vašich zaměstnanců,
•    zda je koncepce součástí vaší nouzové koncepce,
•    jaký program školení je potřeba pro vaše zaměstnance.

 

INSTALACE U ZÁKAZNÍKŮ – OPRAVY A ÚDRŽBA

Messer nejen provádí instalace přímo u zákazníků, ale rovněž nabízí služby údržby a nezbytných oprav v souladu s platnými ustanoveními a požadavky právních předpisů. Messer rovněž navrhne změnu v konfiguraci v případě, že profil spotřeby a další aspekty dodávky budou vyžadovat revizi koncepce dodávek.
 

MOŽNOSTI TELEMETRIE (e-monitoring)

Naši zákazníci očekávají spolehlivé dodání v souladu s objednávkou a stanovenými lhůtami bez ohledu na způsob dodání. Pokud vaše spotřeba kolísá, může být řešení Messer v oblasti telemetrie vhodnou možností. Kontaktujte nás a my se s vámi rádi pokusíme najít řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Více informací ZDE.

 


 

Asset Publisher

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.