Breadcrumb

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2022

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2022

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2022

To, co by se mohlo zdát jako obecné hlavní téma Zprávy o udržitelnosti, ve skutečnosti velmi dobře odpovídá významu udržitelnosti ve společnosti Messer: již od založení naší společnosti vyrábějící průmyslové plyny již 125 let pro nás hraje ústřední roli ochrana zdrojů, ochrana životního prostředí a hledání efektivnějších procesů. 

Deklarovaným cílem společnosti Messer je udržet a co nejvíce minimalizovat vlastní uhlíkovou stopu. Současně podporujeme naše zákazníky při snižování emisí jejich aplikací. Toho dosahujeme prostřednictvím dopadu našich aplikačních technologií a efektivních dodávek plynu. Důsledně využíváme potenciál šetrný k životnímu prostředí, který nabízí například vodík jako alternativa k fosilním surovinám nebo rekuperace oxidu uhličitého.

V roce 2022 jsme pokračovali v úsilí o dosažení větší udržitelnosti. To se nám na mnoha místech podařilo. V jiných pokračujeme v hledání způsobů, jak se stát ještě lepšími. Vytrvalost a neustálé zpochybňování stávajících řešení jsou pro společnost Messer předpokladem větší udržitelnosti. Na tom pracujeme již 125 let a budeme v tom pokračovat i v budoucnu.

2022 - ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI SPOLEČNSOSTI MESSER