Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Vysoce čisté plyny - Messer Technogas s.r.o

VYSOCE ČISTÉ PLYNY

VYSOCE ČISTÉ PLYNY

Od argonu po xenon - rozsáhlé portfolio produktů společnosti Messer pro vysoce čisté plyny

KOMPLETNÍ SORTIMENT VYSOCE ČISTÝCH PLYNŮ

Portfolio vysoce čistých plynů společnosti Messer zahrnuje produkty od "A" pro argon až po "X" pro xenon. Kromě vzdušných plynů nabízíme také oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodík, vzácné plyny a mnoho organických a anorganických plynů.
 

 

SPOLEHLIVÁ KVALITA VÝROBKŮ

Spolehlivá kvalita výrobků je nejdůležitější vlastností vysoce čistých plynů. Přísné řízení kvality je proto nezbytné. Přesně zajišťujeme kvalitu našich surovin a výrobních fází a ověřujeme shodu v rámci specifikací. V závislosti na procesu plnění a specifikacích kvality se kontrolní měření pohybují od analýzy šarží až po jednotlivé lahve. Požadavek na kvalitu plynu určuje individuální aplikace. Vzhledem k extrémní rozmanitosti aplikací a odpovídajícím specifikacím čistoty plynu a maximálního množství rušivých nečistot poskytuje společnost Messer vysoce čisté plyny v několika kvalitativních třídách. Pro snadnou identifikaci kvality produktu se všeobecně zavedl systém bodového zápisu. Ten označuje čistotu na základě dvou čísel: číslo před desetinnou čárkou je počet "devítek" a číslo za desetinnou čárkou je konečné číslo, které není devítkou. Například: čistota 99,9996 % se zkracuje na 5.6 to znamená že maximální součet uvedených nečistot je 4 ppmv (0,0004 %).

Nested Applications

Overview High Purity Gases by Messer

Zde naleznete nejběžnější vysoce čisté plyny:

Vysoce čisté plyny

SG Pictogram

 

From small cylinders to bulk supply

V závislosti na typu plynu, kvalitě a požadovaném množství nabízí Messer různé způsoby dodávek. Ty sahají od malých tlakových lahví až po svazky tlakových lahví s plnicím tlakem až 300 barů, nebo dokonce dodávky v cisternových vozech. Naši odborníci vám rádi pomohou najít optimální způsob dodávky na základě vašich konkrétních požadavků.

High Purity Gases - Product Supply - Scheme

 

 

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer