Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Vysoce čisté plyny - dusík - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Vysoce čisté plyny - dusík

Vysoce čisté plyny - dusík

Produkty a aplikace dusíku 5.0 a 6.0

Nested Applications

Nitrogen Gas

V přírodě se většina dusíku vyskytuje jako dvouatomová molekula, která se často označuje jako N2. Dusík je hlavní složkou vzduchu (78%). Vzduch obsahuje kromě dusíku také 20,8 %  kyslíku a několik dalších vzácných plynů (argon, helium, neon a xenon). Plynný dusík je základním prvkem života na Zemi a důležitým stavebním prvkem různých typů organických molekul, např. bílkovin a DNA.

Industrial Manufacturing of Nitrogen Gas

Vývoj jednotek pro separaci vzduchu umožňuje výrobu čistého plynného dusíku v průmyslovém měřítku. Základní fyzikální proces separace je založen na rozdílu teploty varu dusíku (-196 °C) a kyslíku (-183 °C).

Plyny vysoké čistoty - Dusík - Kontaktní formulář

High Purity Nitrogen Gas By Messer

High Purity Gases - Nitrogen - Cylinder

 

Applications of nitrogen 5.0 and 6.0

Protože je dusík za okolní teploty inertní, nepodléhá chemickým reakcím s jinými molekulami. Z tohoto důvodu je mnoho aplikací plynného dusíku spojeno s inertizací, například v chemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Kromě toho se dusík používá jako surovina pro průmyslovou syntézu čpavku. V následujícím textu najdete několik příkladů použití vysoce čistého plynného dusíku:

 

Analytika

Čistý dusík je vynikající nosný plyn při analytických aplikacích, jako je například plynová chromatografie. Dále se používá jako nulovací plyn nebo proplachovací plyn.

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer