Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Vysoce čisté plyny - argon - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Vysoce čisté plyny - argon

Vysoce čisté plyny - argon

Produkty a aplikace argonu

Nested Applications

Argon Gas

Argon je bezbarvý vzácný plyn, nehořlavý, netoxický bez zápachu. Nejdůležitějšími vlastnostmi čistého plynného argonu je jeho inertnost a viditelné spektrální záření v plazmovém stavu. I při velmi vysokých teplotách zůstává argon inertní a netvoří sloučeniny s kyslíkem. Je těžší než vzduch.

Industrial Manufacturing of Argon Gas

Vzduch obsahuje přibližně 0,93 % plynného argonu.  S ohledem na to je ekonomické vyrábět čistý argon v průmyslovém měřítku pomocí zařízení na separaci vzduchu. Při výrobě kyslíku a dusíku mohou zařízení na separaci vzduchu vyrábět i poměrné množství argonu

Vysoce čisté plyny - Argon - Kontaktní formulář

Argon Purity Grades By Messer

High Purity Gases - Argon - Cylinder

 

Applications of Argon 5.0 and 6.0

Vzhledem k vlastnostem a nereaktivnosti je argon zejména vhodný jako ochranný plyn při zpracování kovů, jako je svařování. Ionizovatelnost argonu je další důležitou vlastností. Umožňuje různé plazmové aplikace v analytice. Typickými příklady aplikací čistého argonu jsou následující:

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer