Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Vysoce čisté plyny - vodík - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Vysoce čisté plyny - vodík

Vysoce čisté plyny - vodík

Produkty a aplikace vodíku

Nested Applications

Hydrogen

Atom vodíku je nejlehčí a nejčastěji se vyskytující prvek ze všech. Na Zemi najdeme vodík obvykle ve vázané formě ve vodě a uhlovodících. Pouze malé množství vodíku je v molekulární formě. Molekulární forma vodíku se skládá ze dvou atomů (H2), které jsou vzájemně vázány. Při okolní teplotě a tlaku je v plynném stavu. Chemické a fyzikální vlastnosti vodíku, zejména hořlavost a vysoká tepelná kapacita, umožňují široké spektrum použití. Spalováním plynného vodíku vzniká voda a zároveň se uvolňuje značné množství energie.

Industrial Manufacturing of Hydrogen Gas

V průmyslovém měřítku se plynný vodík vyrábí především z fosilních paliv, jako je zemní plyn, ropa a uhlí, nebo elektrolýzou vody. Nejběžnějšími procesy jsou parní reforming a zplyňování uhlí. Na základě nedostatku fosilních paliv a ambicí syntetizovat obnovitelné zdroje energie se v posledních několika letech dostal do popředí pojem zelený vodík. Tímto termínem se rozumí výroba plynného vodíku pomocí obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná nebo sluneční energie, pro provoz elektrolýzy vody.

Plyny vysoké čistoty - vodík - kontaktní formulář

High Purity Hydrogen by Messer

High Purity Gases - Hydrogen - Cylinder

 

Applications of Hydrogen Gas

Hlavní průmyslové aplikace plynného vodíku jsou použití jako suroviny při syntéze amoniaku a methanolu a také odsiřování v rafinérských procesech. Dalšími důležitými aplikacemi plynného vodíku jsou ztužování tuků v potravinářském průmyslu, tepelné zpracování a použití jako ochranný plyn (tvarovací plyn) při zpracování kovů. Čistý vodík má některé speciální aplikace:

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer