Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Regulátory tlaku - Messer Technogas s.r.o

Equipment Regulators Banner

REGULÁTORY TLAKU

Regulátory pro zásobování jedné tlakové lahve v místě použití

Nested Applications

Equipment Regulators Introduction

Použití regulátorů tlaku

Regulátory tlaku se používají hlavně tam, kde je třeba zásobovat plynem pouze jedno odběrné místo a lahev může být umístěna hned vedle něj.

Regulátor může být připojen přímo k láhvovému ventilu. Regulátor tlaku umožňuje nastavení libovolného pracovního tlaku. Všechny regulátory jsou vybaveny pojistnými ventily pro ochranu připojeného zařízení a dvěma manometry ukazujícími tlak v lahvi a na výstupu.

V závislosti na úrovni a požadované stabilitě pracovního tlaku se používají jednostupňové nebo dvoustupňové regulátory. Při použití jednostupňového regulátoru se může pracovní tlak zvyšovat s klesajícím tlakem v tlakové lahvi a je potřeba jeho manuální korekce. Při nízkých pracovních tlacích a vysokých požadavcích na stabilitu pracovního tlaku se musí používat dvoustupňové regulátory nebo regulátory s kompenzovaným hlavním ventilem.

Equipment App Advertizing

Nested Applications

Functionalty of regulators

Funkčnost regulátorů

Regulátory tlaku slouží k odebírání plynů z jejich obalů.

Hlavní funkcí regulátoru je snížit vnitřní tlak v lahvi tak, aby bylo možné obsah plynu použít pro požadovanou aplikaci. V jednoduchém případě dodávky jedné lahve je regulátor tlaku připojen přímo na ventil lahve.

Činnost regulátorů je založena na silách působících na kuželku ventilu, které jsou ve vzájemné rovnováze.

K této rovnováze přispívají na jedné straně síly uzavírací pružiny a vstupního tlaku p1 a na druhé straně síly regulační pružiny a výstupního tlaku p2.

 

Použití membrány uzavírá obsah plynové lahve před okolím a je mechanicky spojena s ventilem regulátoru tlaku. Seřizovacím šroubem na regulátoru tlaku je možné měnit tlak seřizovacího šroubu, a tím nastavit požadovaný výstupní tlak.

Equipment Regulators Image 1

 

 

 

Single Stage vs Two Stage Pressure Regulator

Jednostupňový vs. dvoustupňový regulátor tlaku

V závislosti na aplikaci platí určité požadavky na stabilitu pracovního tlaku (výstupního tlaku), a tedy i na to, jaký typ regulátoru tlaku by měl být použit. Při odběru plynu pomocí regulátorů dochází k poklesu tlaku v tlakové lahvi. Tato změna tlaku má vliv na silovou rovnováhu v regulátoru tlaku v lahvi. Pokud není provedena ruční korekce pomocí seřizovacího šroubu regulátoru tlaku, výstupní tlak se během odběru mírně zvýší. Pomocí kompenzovaného hlavního ventilu nebo přesné technologie lze u jednostupňových regulátorů tomuto často rušivému efektu čelit.

Použití dvoustupňových regulátorů se doporučuje při vysokých požadavcích na stabilitu tlaku i při nízkých výstupních tlacích. V takových regulátorech tlaku snižuje první stupeň vstupní tlak na předem nastavený mezitlak, například 20 barů. Požadovaný výstupní tlak se nastavuje ručně druhým stupněm. Tímto způsobem vykazují dvoustupňové regulátory prakticky stabilní výstupní tlak. Všechny regulátory jsou vybaveny pojistnými ventily pro ochranu připojeného zařízení a dvěma tlakoměry, které ukazují tlak v lahvi a výstupní tlak.

Nested Applications

Equipment Central Gas Supply Banner

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer