Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Plazmové obloukové svařování - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Plazmové obloukové svařování

Plazmové obloukové svařování

Když elektrický oblouk nestačí

Popis procesu

Plazmové obloukové svařování je podobné svařování metodou TIG, ze kterého také principiálně vychází. Potřebná energie pro natavení svařovaného materiálu je získána vysokou ionizací plazmového plynu proudícího okolo netavící se elektrody. Vzniklá plazma, dosahující vysokých teplot, je usměrněna speciálně kalibrovanou tryskou a fokusačním plynem. Plazmový paprsek je zúžen a dosahuje tak vyšší energetické hustoty. Kombinace dynamického účinku a vysoké teploty plazmového paprsku umožňuje proniknout hluboko do materiálu.

Oproti svařování konvenčními technologiemi lze dosáhnout vyšší svařovací rychlosti a menší tepelně ovlivněné oblasti, tedy i menší deformace svařence. Plazmové svařování nachází  uplatnění především u tupých svarů větších tlouštěk. Výhodou je, že v určitých případech odpadá příprava svarových úkosů.

Asset Publisher

Nested Applications

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.