Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

3D tisk - Messer Technogas s.r.o

3D tisk

3D tisk

Budoucnost v tvorbě součástí

Popis procesu

3D tisk kovů je aditivní technologie umožňující realizovat nové varianty návrhu, výroby a vývoje kovových součástí za velmi krátký časový interval. Možnosti 3D tisku vedly ke vzniku řady metod, které lze rozdělit v závislosti na použitém tepelném zdroji a formě přídavného materiálu.

                           Tepelný zdroj

Laserový paprsek

Elektronový paprsek

El. oblouk / plazma

 

Metoda a přídavný materiál

   Tavení práškového lože

 

 

 

   Práškový nástřik

 

 

 

   Podávání drátu

 

 

 

Tavení práškového lože

Tato nejznámější technologie 3D tisku kovových součástí využívá přídavného materiálu ve formě prášku, který je nanášen ze zásobníku v tenké vrstvě konstantní tloušťky. Následně dojde ke spojení jednotlivých zrnek prášku v selektivních bodech pomocí tepelného zdroje. Po spojení poklesne nosná platforma a celý proces se opakuje, až do vzniku hotové součásti. Při spojení práškových částic laserovým svazkem mluvíme o metodě DMLS či SLM. Při použití elektronového svazku se jedná o metodu EBM.

Práškový nástřik

Technologie práškového nástřiku nalézá uplatnění zejména při navařování na již zhotovenou součást za účelem obnovení její funkčnosti či zlepšení mechanických vlastností. Přídavný materiál je taktéž ve formě prášku, avšak rozdíl je v jeho distribuci. K té je nutný tzv. nosný plyn, který unáší částice prášku do procesní zóny. Právě tento fakt omezuje použití elektronového svazku jako tepelného zdroje. Známá a v praxi využívaná metoda LMD využívá k natavení materiálu laserový paprsek. Možností je využití i elektrického oblouku, respektive plazmy u metody PTA.

Podávání drátu

Hlavním pozitivem této technologie je vysoká produktivita a nižší náklady oproti technologiím předešlým. Tento fakt je dán právě přídavným materiálem ve formě drátu, ale také možností použití konvenčního vybavení pro svařování metodami MIG / MAG, TIG.

Asset Publisher

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 43]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleId = journalArticle.ge... [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 21]
----
1<#assign dlAppLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppLocalServiceUtil"] > 
2<#assign dlUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil"] > 
3<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
4 
5<#if !entries?has_content> 
6  <#if !themeDisplay.isSignedIn()> 
7    ${renderRequest.setAttribute("PORTLET_CONFIGURATOR_VISIBILITY", true)} 
8  </#if> 
9 
10  <div class="alert alert-info"> 
11    <@liferay_ui["message"] key="there-are-no-results" /> 
12  </div> 
13</#if> 
14 
15<div class="row"> 
16 
17  <#list entries as entry> 
18    <div class="col-md-4 column"> 
19      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer()/> 
20      <#assign journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
21 
22      <#if journalArticle?? && journalArticle?has_content> 
23          <#assign articleId = journalArticle.getArticleId()!"0" /> 
24 
25          <#assign groupId = journalArticle.getGroupId()!0 /> 
26 
27        <#if articleId != "0" && groupId != 0> 
28          <@liferay_journal["journal-article"] 
29          articleId=articleId 
30          ddmTemplateKey="MESSER_LINK_TITLE_TEXT_&_IMAGE" 
31          groupId=groupId 
32          /> 
33        </#if> 
34      </#if> 
35    </div> 
36 
37  </#list> 
38 
39</div> 

Nested Applications

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Form

Kontaktní formulář HubSpot

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.