Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Formování kořene svaru - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Formování kořene svaru

Formování kořene svaru

Ochrana kořene svaru před účinky okolní atmosféry

Popis procesu

Při procesu svařování se ochrana lícní strany svarové lázně jeví jako samozřejmost. Ochrana kořene svaru je však mnohdy opomíjenou součástí svařovacího procesu. Formovací plyny ochraňují kořen svaru a jeho blízké okolí před okolní atmosférou a vzdušnou vlhkostí, čímž zásadně omezují nežádoucí jevy jako je oxidace, tvorba pórů či vodíková křehkost. Důkladná ochrana kořene svaru je nutná především u součástí, které po svaření neumožňují přístup ke kořenové vrstvě a není tak možné provádět následné mechanické či chemické čištění kořene svaru.

Bezvadného stavu kořene svaru je téměř nemožné dosáhnout bez použití formovacího plynu u materiálu jako je nerezová ocel, hliník, měď a dále vysoce reaktivních materiálů jako je titan, tantal, zirkon nebo molybden.

 

Formovací plyny H5 a H10 pro ochranu kořene svaru

Asset Publisher

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 43]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleId = journalArticle.ge... [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 21]
----
1<#assign dlAppLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppLocalServiceUtil"] > 
2<#assign dlUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil"] > 
3<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
4 
5<#if !entries?has_content> 
6  <#if !themeDisplay.isSignedIn()> 
7    ${renderRequest.setAttribute("PORTLET_CONFIGURATOR_VISIBILITY", true)} 
8  </#if> 
9 
10  <div class="alert alert-info"> 
11    <@liferay_ui["message"] key="there-are-no-results" /> 
12  </div> 
13</#if> 
14 
15<div class="row"> 
16 
17  <#list entries as entry> 
18    <div class="col-md-4 column"> 
19      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer()/> 
20      <#assign journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
21 
22      <#if journalArticle?? && journalArticle?has_content> 
23          <#assign articleId = journalArticle.getArticleId()!"0" /> 
24 
25          <#assign groupId = journalArticle.getGroupId()!0 /> 
26 
27        <#if articleId != "0" && groupId != 0> 
28          <@liferay_journal["journal-article"] 
29          articleId=articleId 
30          ddmTemplateKey="MESSER_LINK_TITLE_TEXT_&_IMAGE" 
31          groupId=groupId 
32          /> 
33        </#if> 
34      </#if> 
35    </div> 
36 
37  </#list> 
38 
39</div> 

Nested Applications

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Form

Kontaktní formulář HubSpot

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.