Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Autogenní řezání - Messer Technogas s.r.o

Autogenní řezání

Autogenní řezání

Léty prověřená metoda tepelného dělení materiálu

Popis procesu

Řezání kyslíkem je nejstarší metodou tepelného dělení materiálu. Je však omezeno pouze na nelegované a nízkolegované oceli. Toto omezení plyne z vlastního principu metody, který spočívá ve spalování řezaného materiálu kyslíkem. Vhodným hořlavým plynem ve směsi s kyslíkem se zahřeje povrch materiálu na zápalnou teplotu a po vpuštění řezného kyslíku dojde k exotermické reakci - spalování materiálu. Odtud pramení pojem „řezání plamenem“. Produkty hoření (oxidy) jsou vyfukovány ve formě strusky proudem kyslíku a vzniká řezná spára. Předpokladem pro řezání plamenem je, aby zápalná teplota materiálu byla nižší než jeho teplota tavení.

Asset Publisher

Nested Applications

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.