Responsible Care

Responsible Care

Zavedení a cíle programu Responsible Care:

Společnost Messer Technogas s.r.o. se dlouhodobě řídí zásadami odpovědného podnikání v chemii, které byly zohledněny jak v již certifikovaných systémech jakosti ISO 9001 a Environmentálního managementu ISO 14001, tak při řízení bezpečnosti, které bylo implementováno v duchu směrnic mateřské společnosti. V roce 1997 rozhodlo vedení společnosti zavést systém environmentu dle ISO 14001, který byl certifikován v roce 1998. Systém environmentálního managementu navazuje na systém jakosti certifikovaný dle normy EN ISO 9001, dokumentovaný Příručkou jakosti, organizačními směrnicemi, technologickými předpisy a údaji. Činnost společnosti Messer Technogas s.r.o. dlouhodobě odpovídá požadavkům programu Responsible Care v oblastech životního prostředí i BOZP a proto se vedení společnosti rozhodlo požádat o prestižní ocenění Responsible Care v roce 1999 jako navazující krok po zavedení výše uvedených certifikovaných a auditovaných systémů v naší společnosti. Po obhajobě předloženích výsledků naší společnosti na půdě Svaz chemického průmyslu v roce 1999-2000 získala společnosti prestižní ocenění Responsible Care 10. října 2000 poprvé. Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravu výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). 
Více informací ZDE.

Certifikát Responsible Care
 

Program "Responsible Care":

• Osnova pro samohodnocení programu RC

• Žádost o zapůjčení loga Responsible Care

• Výkaz Responsible Care

• Souhrnná zpráva o stavu SHEQ ve společnosti