ISO 9001

ISO 9001

Společnost Messer Technogas s. r. o. zavedla systém řízení jakosti podle mezinárodního standardu ISO 9002 a byla certifikována v roce 1997. Certifikaci udělil a garantoval TÜV CERT. V září 2003 proběhla úspěšná recertifikace systému jakosti dle ISO 9001 certifikačním orgánem ITI TÜV. Certifikovaný systém řízení jakosti garantuje zákazníkům dodržování mezinárodních standardů v oblastech od nabídkového řízení, výroby, kontroly, až po konečnou expedici výrobků nebo služeb společnosti Messer Technogas s.r.o.. Certifikovány jsou všechny provozy Messer Technogas s. r. o. včetně sesterské společnosti Messer Odra Gas, spol. s r.o., který je největším subdodavatelem produktů. Messer Technogas s. r. o. integroval bezpečnost práce, zdraví, životní prostředí a jakost do systému SHEQ.