VPOIS

VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba VPOIS společnosti Messer Technogas s. r. o. je zřízena v souladu s požadavkem § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a obsahuje informace o všech léčivých přípravcích společnosti Messer Technogas s. r. o. v České republice.