Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Vodíkový řetězec - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Energetická transformace

Energetická transformace

Stav klimatu vyžaduje naléhavou změnu energetiky. Využívání stále více omezených zdrojů fosilních paliv pro energetické účely znamená neudržitelné zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.
Evropský klimatický zákon z roku 2021 vyžaduje snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 musí být emise sníženy o 55 % v porovnání s rokem 1990 a do roku 2050 musí být dosaženo klimatické neutrality.

Podle Evropské komise má vodík vedle energie z obnovitelných zdrojů doplnit energetický mix. Vodík bude sloužit k ukládání energie z obnovitelných zdrojů a měl by nahradit fosilní paliva v ocelářství či chemickém průmyslu.
Vodíková strategie České republiky  stanoví, že již  v roce 2030 se v České republice bude vyrábět více než 100 000 tun nízkouhlíkového „zeleného“ vodíku  za rok.

Společnost Messer společně se svým technologickým partnerem, společností Siemens Energy, nabízí nejmodernější řešení elektrolýzy PEM s vysokou účinností a maximální spolehlivostí pro výrobu ekologického vodíku.
Společnost Messer je specialistou na distribuční a skladovací systémy pro průmyslové plyny, jako je vodík a kyslík.
 

Hodnotový řetězec zeleného vodíku

 

1. Obnovitelné zdroje energie

2. Elektrolýza

3. Skladování

4. Výroba elektrické energie

5. Distribuce

6. Použití

7. Udržitelná mobilita

Nested Applications

Ing. Vít Tuček

Ing., CSc.
Vít Tuček
rozvoj vodíkových technologií