Rozměry tlakových lahví

Rozměry tlakových lahví

Rozměry tlakových lahví


„Vzdušné plyny“ a ostatní stlačené plyny a jejich směsi jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 20 l/200 bar
⇒ 40 l/150 bar
⇒ 50 l/200 bar

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. Lahve jsou samozřejmě na trh dodávány v různých velikostech  od 1 l do 150 l.   

 

„Vzdušné plyny“ a ostatní stlačené plyny a jejich směsi jsou dodávány v „typických“ svazcích tlakových lahvích":

⇒ Svazek 12 x 50 l/200 bar
⇒ Svazek MegaPack 4/300 bar

 

Lahve s oxidem uhličitým jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 13,4 l/10 kg CO2
⇒ 26,8, l/20 kg CO2
⇒ 40 l/30 kg CO2

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. 

 

Oxid uhličitý je dodáván v „typických“ svazcích tlakových lahvích":

⇒ Svazek 12 x 50 l/450 kg
⇒ Svazek MegaPack 4/450 kg

 

Lahve s acetylenem jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 20 l/4 kg C2H2
⇒ 40 l/6 kg C2H2
⇒ 50 l/10 kg C2H2

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. 

 

Acetylen je dodáván v „typických “svazcích tlakových lahvích":

Svazek 12 x 50 l/108 kg C2H2