Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Kalibrační plyny - Messer Technogas s.r.o

Kalibrační plyny CZ

KALIBRAČNÍ PLYNY

Individuální řešení pro vaše konkrétní aplikace

Nested Applications

Calibration Gas for Individual Purposes

Kalibrační plyny pro individuální použití

Nejvyšší nároky na kalibrační plyny jsou kladeny pří používání pro provoz citlivých analytických přístrojů v oblasti zajištění kvality, bezpečnostní techniky, monitorování emisí nebo životního prostředí. Všechny metody analýzy, které se v současné době používají v praxi, jsou srovnávací metody. To znamená, že analyzátor musí být kalibrován dříve, než je možné provést kvantitativní měření. V případě analýzy plynů se to obvykle provádí pomocí kalibračních plynů s definovaným složením. Společnost Messer nabízí individuální kalibrační plyny pro realizaci vhodné a spolehlivé kalibrace analytických zařízení. Dodržujeme přísný systém řízení kvality, abychom zajistili výrobu s nejvyššími standardy kvality.

Calibration gas - Asset Page

Nested Applications

Composition of a Calibration Gas

Složení kalibračních plynů

Složení kalibračních plynů se liší v závislosti na dané aplikaci – od jednoduchých dvousložkových směsí v rozsahu % až po vícesložkové směsi v rozsahu ppm nebo dokonce ppb. Vzhledem k téměř neomezenému rozsahu možných směsí vyrábí společnost Messer většinu kalibračních plynů jako individuální směsi plynů dle specifikací a požadavků zákazníka. Jednotlivé směsi plynů jsou charakterizovány svým podrobným složením vyjádřeným v dohodnuté jednotce, výrobní tolerancí, nejistotou certifikovaného složení a dobou stability. Jako výrobce kalibračních plynů vyrábí společnost Messer individuálně podle specifikace zákazníka.

Charakterizace směsí plynů - link

Calibration Gas Categories

Kategorie kalibračních plynů

Požadovaná specifikace kalibračního plynu jednoznačně závisí na jeho použití. Typickým příkladem je použití jako kalibrační standard pro plynovou chromatografii. Aby bylo možné optimálně vyhovět rozdílným požadavkům, nabízí společnost Messer různé kategorie kalibračních plynů. Tyto kategorie kalibračních plynů definují toleranci, nejistotu a dobu stability.

 

Pro mnoho aplikací se používá nejistota kalibračního plynu +/- 2 % rel.. Nabízíme je jako směsi Labline, obvykle s výrobní tolerancí v rozsahu +/- 5 % rel. Pro vysoce přesná měření doporučujeme kalibraci směsí Topline s nejistotou menší než +/- 1 % rel. Směsi Labline a Topline lze vyrábět s širokou škálou různých složek v rozsahu % a ppm. Pro stopovou analýzu, například při monitorování životního prostředí, nabízí společnost Messer směsi Traceline s koncentracemi v rozsahu ppb.

 

Každá lahev s kalibračním plynem je dodávána s certifikátem analýzy (podle normy EN ISO 6141). Kromě jmenovitého a skutečného složení a jeho nejistoty a dalších technických údajů je v certifikátu uvedeno také datum expirace. Standardní doba stability kalibračního plynu je jeden rok. V závislosti na chemických vlastnostech složek a rozsahu koncentrací nabízí společnost Messer také mnoho kalibračních plynů s prodlouženou dobou stability až na 5 let (Longlife-option).

Calibration Gases Mixture Categories

Typ
Nejistota
% rel.
Tolerance
% rel.
Koncentrace
Stabilita
Tecline
bez certifikátu
2-10 %
1-100 %
 
Traceline
5 %
10 %
5 - 1000 ppb
< 12
Labline
2 %
5 %
1 ppm - 100 %
12
Topline
< 1 %
< 5 %
10 ppm - 100 %
12
Varianta Longlife 24/36/60: prodloužená doba stability (24/36/60 měsíců)
Akreditovaná varianta: s kalibračním certifikátem z akreditované laboratoře ISO 17025.

 

Accredited Gas Mixtures – Calibration Gas of Highest Quality Level

Akreditované směsi plynů - kalibrační plyn nejvyšší úrovně kvality

Norma ISO 17025 specifikuje obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Například laboratoř akreditovaná podle normy ISO 17025 prokázala svou způsobilost k provádění kalibrace i k výrobě a analýze směsí plynů.

Norma ISO 17034 popisuje obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů. Výrobce akreditovaný podle normy ISO 17034 je způsobilý k výrobě certifikovaných referenčních materiálů (CRM).

Obecně platí, že kalibrační plyn certifikovaný akreditovanou laboratoří hraje v analytické chemii důležitou roli, protože splňuje nejvyšší metrologické standardy. Kalibrační plyny se používají především v laboratořích, které podléhají předpisům GMP nebo ISO 17025.

V Evropě společnost Messer provozuje čtyři laboratoře s akreditací podle normy ISO 17025.

Náš závod ve Švýcarsku je akreditován podle normy ISO 17034, což znamená, že máme kompetence pro výrobu certifikovaných referenčních materiálů (CRM). Jako výrobce certifikovaných referenčních materiálů (CRM) jsme prokázali spolehlivost našich procesů, potvrdili jsme naši technickou odbornost a prokázali náš závazek ke kvalitě.

Naše dlouhodobé zkušenosti s výrobou a analýzou jednotlivých směsí kalibračních plynů a dovednosti našich týmů nám umožňují nabízet vysoce přesné a sledovatelné produkty.

ZAŘÍZENÍ PRO LAHEV KALIBRAČNÍHO PLYNU

Pro spolehlivou kalibraci analytického zařízení, zejména v oblasti nízkých koncentrací, je nezbytné eliminovat jakýkoli vliv měnící složení láhve s kalibračním plynem. To také zahrnuje použití vhodného odběrového zařízení. Messer nabízí vhodné regulátory kalibračního plynu a systémy dodávky plynu pro zachování kvality směsi plynů a pro zajištění bezpečnosti.

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? So do we! Specialty gases from Messer