Vodík

VODÍK

Co je vodík – Vodík v tlakových lahvích – Zásobování vodíku v cisternách – Výroba vodíku na místě spotřeby (On-site) – Aplikační technologie s vodíkem – Koupit vodík

CO JE H2

Co je vodík? Vodík je atom se značkou H, atomovým číslem 1 a atomovou hmotností 1,0079. Plynný vodík je chemický prvek, který vznikne, když se spojí dva atomy vodíku a vytvoří H2. V roce 1671 vodík poprvé zmínil Arthur Doyle, ale byl to Antoine Lavoisier, který plyn takto pojmenoval asi o 200 let později. Nazývá se hydrogen, protože (také) vzniká elektrolýzou vody. Vodík je vysoce výbušný plyn a teplota jeho plamene je jedna z nejvyšších. Plamen není viditelný (ultrafialový).
 

VODÍK JAKO NOSITEL ENERGIE PRO UCHOVÁNÍ A POUŽITÍ

Vodík se spojuje (vytváří chemické vazby) s dalšími prvky při exotermní reakci. Například voda vzniká spalováním vodíku s kyslíkem. Proto je vodík již 50 let považován za alternativu fosilních paliv. Vodík je v poslední době hojně diskutován v médiích v souvislosti s potřebou dočasného uskladnění větrné a solární energii v čase energetické špičky a následně ji vrátit zpět do rozvodné sítě v okamžiku, kdy je výroba nízká.
 

VODÍK JAKO PRIMÁRNÍ PRVEK CHEMICKÝCH REAKCÍ

Atom vodíku se nachází ve většině organických sloučenin a v chemii se využívá jako iniciátor řady procesů. Vodík se vyrábí lokálně na bázi fosilních paliv. V současné době probíhá výzkum zaměřený na alternativy založené na zeleném vodíku (prostřednictvím elektrolýzy s větrnou a solární energií).
 

DALŠÍ POUŽITÍ VODÍKU

Vodík se dále používá v potravinářském průmyslu pro hydrataci tuků, při zpracování kovů a úpravě kovů, při svařování jako ochranný plyn (formovací plyn apod.) a v řadě dalších aplikací v různých segmentech.
 

NÁZVOSLOVÍ OZNAČUJÍCÍ KVALITU VODÍKU, NAPŘ. VODÍK 5.0

Kvalita plynu je vyjádřena počtem devítek ve stupni čistoty. Vezmeme-li si jako příklad vodík 5.0, vodík 6.0 nebo jakékoliv jiné číslo následující po označení plynu, vyjadřuje toto číslo čistotu, přičemž první číslo představuje počet devítek ve stupni čistoty a číslo za tečkou hodnotu posledního místa. Vodík 5.0 tak znamená stupeň čistoty 99,999 %. Zbývající složky jsou specifikovány v produktovém listu plynu. To nás přivádí k dalšímu důležitému aspektu kvality: protože se vodík také často používá v potravinářském průmyslu, nemohou být zbývající složky toxické a nemohou být také cítit. Vodík (a jeho směsi) pro použití v potravinářském průmyslu se proto také často označuje jako „POTRAVINÁŘSKÝ“, protože výrobní proces a dodavatelský řetězec je nastaven tak, aby byla v místě použití zaručena POTRAVINÁŘSKÁ kvalita. Ve společnosti Messer označujeme náš potravinářský vodík GOURMET H, kde GOURMET označuje kvalitní potravinářský plyn a H odkazuje na H v anglickém názvu vodíku (hydrogen).

Kvalita dodávaná pro použití v automobilovém průmyslu se označuje jako HYDROGEN ICE. Vodík je vyčištěn tak, že neznečišťuje katalyzátor v palivových článcích (prvek, který vodík přeměňuje na elektřinu a jako odpadní produkt vytváří vodu). 
 

VLASTNOSTI VODÍKU

Více informací o vlastnostech plynu, tak jako jednoduchou kalkulačku na konverzi mezi jednotkami naleznete v mobilních aplikacích Messer dostupné buď v Apple Store, nebo Android Play ZDE.
 

VODÍK V TLAKOVÝCH LAHVÍCH

Tlakové lahve existují v různých velikostech a s rozdílnými tlaky. V závislosti na typu plynu v lahvi má „kuželovitá část“ lahve různou barvu, která je standardizovaná v souladu s evropskou normou EN 1089-3. V případě vodíku je červená (výbušný plyn) . Barevné označení tlakových lahvích naleznete ZDE.
V průmyslu se používají tlakové lahve o 200 barech. Používá se i tlak 500 barů, jako například ve vodíkových přepravních cisternách.
Stejně jako všechny lahve jsou naše tlakové lahve na vnitřní straně ošetřeny, vysušeny a chemicky zneutralizovány. Díky tomu můžeme zaručit optimální čistotu a zabránit tomu, aby byli naši zákazníci nebo zaměstnanci vystaveni riziku proto, že tlakové lahve nebyly předchozím uživatelem řádně ošetřeny.
Vzhledem k tomu, že lahve mají různý tvar i tlak, je důležité, aby bylo dodáno správné příslušenství. Díky tomu může být plyn veden pro vaše použití pod správným tlakem a se správným průtokem. U vodíkových lahví se mohou závity v jednotlivých zemích lišit.

Pro velké zákazníky je vodík rovněž k dispozici ve svazcích (propojené systémy 8-20 lahví). Pro velkoodběratele velkých objemů jsou svazky tlakových lahví upevněny na přívěsu.

V chemickém průmyslu a u dalších velkoodběratelů se o dostatečné množství vodíku starají parní reformátory. V případě některých projektů spojených s obnovitelnou energií je velmi aktuálním tématem rovněž použití velkých elektrolyzérů. Pro více informací kontaktuje naše specialisty.
 

VELKOOBJEMOVÉ DODÁVKY VODÍKU V ZÁSOBNÍCÍCH

Zákazníkům, kteří potřebují velké množství vodíku, může být vodík rovněž dovážen silniční dopravou. V místě spotřeby zákazníka je potom nainstalovaný tlakový zásobník o 40 barech (např. o velikosti 50 nebo 100 m3, pokud jde o objem vody). Do těchto úložných nádob je pod tlakem převeden plyn z nákladního vozidla.  Prahová hodnota pro výrobu vodíku na místě je relativně nízká (buď prostřednictvím elektrolýzy, nebo endotermní reakce z uhlovodíkových vstupních surovin), protože přeprava vodíku po silnici není příliš ekonomická (méně než 10 % užitečného zatížení nákladního vozidla tvoří vodík, protože jej není možné snadno stlačit). Pro více informací kontaktujte odborníka na vodík u společnosti Messer.
Kapalný vodík je k dostání pouze v několika málo zemích, protože jeho teplota varu je poblíž absolutní nuly a energetické náklady na zkapalnění jsou tak velmi vysoké a neekonomické.  
 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY A PRODUKTOVÉ LISTY

Více informací naleznete ZDE.
 

JAK KOUPIT VODÍK

Jako firma nebo fyzická osoba si můžete zakoupit vodík na jednom z našich prodejních míst v rámci celé republiky.  Většina našich zákazníků si lahve objednává e-mailem, telefonicky nebo je možné využít on-line objednání. Kontaktujte nás, pokud chcete získat více informací o možnostech nákupu a doručení.

 

Agregátor obsahu

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

SG-Contact form CZ

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.