S popisem cesty

OXID UHLIČITÝ

OXID UHLIČITÝ

Co je oxid uhličitý – Oxid uhličitý v tlakových lahvích – Kapalný oxid uhličitý – Suchý led (pevný oxid uhličitý)– Aplikační technologie s oxidem uhličitým – Koupit oxid uhličitý

OXID UHLIČITÝ MÁ ZNAČKU CO2

Oxid uhličitý je chemická anorganická sloučenina uhlíku a kyslíku. Vzniká během spalování a oxidačních procesů v přírodě. Oxid uhličitý objevil v 18. století Jan Baptist von Helmont z Bruselu. Oxid uhličitý je přítomen ve vzduchu – jeho hladina v roce 2019 představovala 415 ppm (částic na milion). Tato nízká hladina oxidu uhličitého zaručuje, že Země neztrácí své teplo. Nárůst například na 4 000 ppm by nás však vrátil zpět do geologického období kambria (před 500 miliony let), kdy teploty nebyly vhodné pro život, jak víme dnes. Stanovení přijatelné hodnoty a definování opatření, která je třeba podniknout pro omezení koncentrace oxidu uhličitého, je předmětem debaty týkající se „změny klimatu“, která nyní probíhá. 
 

NÁZVOSLOVÍ OZNAČUJÍCÍ KVALITU OXIDU UHLIČITÉHO, NAPŘ. OXID UHLIČITÝ 2.5

Kvalita plynu je vyjádřena počtem devítek ve stupni čistoty. Vezmeme-li si jako příklad oxid uhličitý 2.5. nebo jakékoliv jiné číslo následující po označení plynu, vyjadřuje toto číslo čistotu, přičemž první číslo představuje počet devítek ve stupni čistoty a číslo za tečkou hodnotu posledního místa. Oxid uhličitý 4.0 tak znamená stupeň čistoty 99,99 %. Zbývající složky jsou specifikovány v produktovém listu. To nás přivádí k dalšímu důležitému aspektu kvality: protože se oxid uhličitý také často používá v potravinářském průmyslu, nemohou být zbývající složky toxické nebo zapáchat. Oxid uhličitý pro použití v potravinářském průmyslu se proto také často označuje jako „POTRAVINÁŘSKÝ“, protože výrobní proces a dodavatelský řetězec je nastaven tak, aby byla v místě použití zaručena POTRAVINÁŘSKÁ kvalita. V Messer označujeme náš potravinářský oxid uhličitý GOURMET C, kde GOURMET označuje kvalitní potravinářské plyny a C odkazuje na C v anglickém názvu oxidu uhličitého (carbon dioxide).

 

APLIKACE S OXIDEM UHLIČITÝM

  • Inertizace: oxid uhličitý má tu výhodu, že při nižších teplotách nereaguje s jinými plyny. Pokud kyslík ve vzduchu nahradíme oxidem uhličitým, sníží se hořlavost hořlavých látek v prostředí. Je tak možné snížit riziko požáru, pokud obsah kyslíku snížíme o několik procent a nahradíme jej oxidem uhličitým. Takto se postupuje při skladování potravin a ve větším měřítku při metalurgických a chemických procesech.
  • Svařování a zpracování kovů: při vyšších teplotách (viz. Boudoirova rovnováha), CO2 rovněž tvoří CO (oxid uhelnatý), což je sloučenina, která může reagovat s kovovým povrchem. Toho se využívá zejména při zpracování a výrobě kovů. C z CO se uloží v kovu a mění jeho povrchové vlastnosti. Tohoto efektu se hojně využívá při svařování a zpracování kovů (a také v chemii).
  • Hašení: při vyšším množství CO2 ve vzduchu vaše srdce bije rychleji. Proto se oxid uhličitý často používá na hašení plynů, protože umožňuje lidem v požárním prostředí extrahovat více kyslíku ze vzduchu. Věděli jste, že CO2 má na pokožku podobný účinek jako botox? (Jen tento efekt trvá mnohem kratší dobu.)
  • Suchý led: při zvýšení atmosférického tlaku oxid uhličitý nezkapalní. Okamžitě se z něj stává pevná látka (suchý led). Tohoto účinku se mimo jiné využívá pro extrakci léčivých látek z bylin.
  • Mrazicí schopnosti: plynný oxid uhličitý je uchováván pod tlakem v lahvi, kde si zachovává svoji kapalnou podobu. Kapalina v tlakové lahvi může být použita buď jako plyn, nebo jako kapalina. Když se oxid uhličitý z lahve dostane ve své kapalné podobě, ihned se promění na suchý led. Této chladicí schopnosti se využívá pro šokové zmražení potravin, řízené chlazení chemických procesů a pro výrobu léčiv. Existuje celá řada dalších specializovaných použití tohoto chladiva, které nezanechává žádné stopy. Je to proto, že suchý led se vypařuje a navrací se do svého přirozeného prostředí, do vzduchu. Používá se pro smršťování měděných a kovových trubek v sanitárních instalacích, a dokonce i pro zmražení vody v potrubí. Díky tomu je možné např. opravovat topná zařízení bez nutnosti vypuštění vody z potrubí.

 

VLASTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO

Více informací o vlastnostech plynu, tak jako jednoduchou kalkulačku na konverzi mezi jednotkami naleznete v mobilních aplikacích Messer dostupné buď v Apple Store, nebo Android Play ZDE.
 

TLAKOVÉ LAHVE CO2

Tlakové lahve existují v různých velikostech a s rozdílnými tlaky. V závislosti na typu plynu v lahvi má „kuželovitá část“ lahve různou barvu, která je standardizovaná v souladu s evropskou normou EN 1089-3. V případě oxidu uhličitého je šedá. Barevné označení tlakových lahvích naleznete ZDE.
Tlak v lahvi oxidu uhličitého je dán přirozenou rovnováhou mezi kapalinou v lahvi a okolním prostředím: tlak plynu udržuje kapalinu na dně lahve a při otevření kohoutku se uvolní plyn. Pokud upustíte příliš mnoho plynu, tlak plyn poklesne, protože kapalina se nedokáže dostatečně rychle vypařovat. Proto jsou lahve CO2 někdy opatřeny topným prvkem (nebo si jej můžete zakoupit). Stejně jako všechny lahve jsou naše tlakové lahve na vnitřní straně ošetřeny, vysušeny a chemicky neutralizovány. Díky tomu můžeme zaručit optimální čistotu a zabránit tomu, aby byli naši zákazníci nebo zaměstnanci vystaveni riziku proto, že tlakové lahve nebyly předchozím uživatelem řádně ošetřeny. Lahve s oxidem uhličitým musí zůstat uvnitř suché, jinak hrozí riziko zreznutí. Proto jsou lahve testovány každých 5 let místo předepsaných 10 let.
 

ZÍSKÁVÁNÍ SUCHÉHO LEDU Z LAHVÍ CO2

Pokud preferujete kapalnou formu, mohou být lahve opatřeny „ponornou trubičkou“. Kapalina je následně vytlačena směrem vzhůru skrz plyn trubičkou, která sahá na dno lahve. Kapalný CO2 se následně okamžitě přemění na suchý led. Ke spoji lahve je pro distribuci suchého ledu obvykle připojena hadice se sněhovým trychtýřem. Nezapomeňte si přečíst bezpečnostní pokyny! Se studeným suchým ledem a jeho tlakem, který se uvolňuje, jsou spojena rizika.
 

OXID UHLIČITÝ V ZÁSOBNÍCÍCH – KAPALNÝ OXID UHLIČITÝ V KRYOGENNÍCH NÁDOBÁCH

Pro velkoodběratele nabízíme oxid uhličitý také v kapalné formě. Disponujeme širokou škálou skladovacích nádrží s různými kapacitami.
Abychom udrželi nízkou teplotu kapalného oxidu uhličitého, musí být uložen v kryogenních nádobách. Tyto kryogenní nádoby je možné zakoupit nebo pronajmout (Dewarovy nebo přenosné nádoby na kapaliny (PLC), kryogenní nádrže nebo mini-nerozplněné objemy). Vzhledem k extrémně nízkým teplotám je třeba striktně dodržovat bezpečnostní předpisy. Například se doporučuje nosit kryogenní ochranné rukavice nebo jiné speciální ochranné rukavice.
 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY A PRODUKTOVÉ LISTY PRO OXID UHLIČITÝ

Více informací naleznete ZDE.
 

JAK KOUPIT CO2 V TLAKOVÝCH LAHVÍCH

Oxid uhličitý si můžete zakoupit na jednom z našich prodejních míst v rámci celé republiky. Většina našich zákazníků si lahve objednává e-mailem, telefonicky nebo je možné využít on-line objednání. V závislosti na prodejním místě si lahve můžete vyzvednout, nebo si je nechat doručit domů. Kontaktujte nás, pokud chcete získat více informací o možnostech doručení.

Formulář

SG-Contact form CZ

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.