Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Politika prevence závažné havárie - Messer Technogas s.r.o

S popisem cesty

Politika prevence závažné havárie

Politika prevence závažné havárie

Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie

 

Politika prevence závažných havárií (PZH) navazuje na politiku SHEQ dalších integrovaných systémů řízení (EMS, EnMS, QMS, FSSC) a programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care).

Vedení společnosti Messer Technogas s.r.o. vyhlašuje tuto politiku PZH s cílem vytvořit funkční systém řízení PZH, který zajistí bezpečnost provozu a zvyšování úrovně PZH. Politika PZH vytváří rámec pro soustavné zdokonalování a respektování právních a jiných požadavků.

Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci politiky PZH bude dbát na dodržování následujících zásad:

 • veškeré své činnosti, zejména však manipulaci s tlakovými lahvemi, jejich plnění a provozování technologie výroby rajského plynu a jeho skladování, provozovat tak, aby nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance a okolní obyvatelstvo, životní prostředí, majetek společnosti i ostatních subjektů,
 • motivovat každého zaměstnance k neustálému zdokonalování znalostí a dovedností pro plnění pracovních úkolů a vyčlenit k tomu přiměřené prostředky,
 • při výkonu všech svých činností plnit nebo překračovat požadavky právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií a dalších souvisejících předpisů,
 • stanovit vyhodnotitelné cíle a úkoly, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovaných rizik,
 • soustavně identifikovat a analyzovat potenciální rizika a výsledky analýz zohledňovat v bezpečných postupech tak, aby byly minimalizovány možnosti vzniku havárií a jejich následků,
 • seznámit všechny zaměstnance, stejně tak jako další pracovníky vyskytující se v areálu společnosti s cíli a zásadami včetně politiky PZH, bezpečnými postupy a jejich úlohou a odpovědností při provádění všech činností.
 • podporovat komunikaci mezi vlastními zaměstnanci, i mezi společností a všemi zainteresovanými stranami.

Politika PZH bude pravidelně revidována tak, aby byla zajištěna její aktuálnost ve vztahu k provozně-technickému vybavení:

 • plnírny technických plynů na Kladně,
 • plnírny technických plynů v Čáslavi,
 • výroby rajského plynu v Ostravě,
 • a k podnikatelským záměrům společnosti Messer Technogas s.r.o.

Politika PZH je volně dostupná zaměstnancům, smluvním partnerům, dodavatelským firmám a ostatním zainteresovaným stranám na webových stránkách www.messer.cz.

 

Praha, 1. 1. 2021

 

Agregátor obsahu

Vnořené aplikace

David Klikar

Ing. David
Klikar
koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

SG-Contact form CZ

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.