S popisem cesty

Formovací plyny pro ochranu kořene svaru

Formovací plyny pro ochranu kořene svaru

Formovací plyn H5 a formovací plyn H10 ✓ Nákup ochranných plynů v tlakových lahvích od firmy Messer Technogas ✓ Formování kořene svaru při svařování

Formovací plyny

Složení formovacího plynu H5 a H10

Formovací plyn je typ plynu, který se používá k ochraně kořenové vrstvy svaru, zejména u nerezových ocelí, mědi, hliníku a dále titanu, zirkonu či molybdenu. Formovací plyn H5 je označení pro směs složenou z 95 % dusíku a  5 % vodíku, případně 90 % dusíku a 10 % vodíku u formovacího plynu H10. Vodík, který je součástí těchto formovacích plynů, zabezpečuje redukční prostředí v okolí kořene svaru, čímž zabraňuje jeho oxidaci. Je nutné brát v potaz, že tyto směsi při obsahu vodíku více jak 5,5 % jsou prudce hořlavé. Při manipulaci a práci s formovacími plyny obsahující vodík je nutné respektovat veškeré požadavky na bezpečnou manipulaci a zacházení s plyny, které lze dohledat v bezpečnostním listě daného produktu.


Formování kořene pro zajištění nejvyšší jakosti svaru

Pro zabezpečení nejvyšší kvality svaru, zejména u součástí potrubních systémů, uzavřených nádob či  zásobníků, se mnohdy neobejdeme bez ochrany kořenové vrstvy svaru. Kořen svaru a jeho blízké okolí lze během procesu svařování chránit lokálně přímým ofukováním formovacího plynu s možností využití formovacích přípravků, pokud to konstrukce svařence dovolí. U uzavřených nádob bez možnosti lokální ochrany je nutné formovacím plynem vyplnit celý vnitřní prostor svařence. Tímto je zamezen přístup okolní atmosféry a vzdušné vlhkosti ke kořenové vrstvě, čímž se eliminují negativní jevy jako je oxidace či porozita.  Díky správné ochraně již není nutné následné mechanické či chemické ošetření kořene svaru.


Vhodnost plynu pro formování potrubí

Formovací plyn volíme především na základě vhodnosti pro základní materiál. V případě formování potrubí je nutné brát v úvahu i hmotnost ochranné atmosféry vůči vzduchu. Velký rozdíl hmotností vede k jejich nežádoucímu směšování. Z tohoto důvodu se snažíme zvolit složení formovacího plynu tak, aby vyhovovalo základnímu materiálu a zároveň se co nejvíce přibližovalo k hmotnosti vzduchu.

Z hlediska minimalizace vlhkosti vstupující do procesu svařování nesmíme opomenout také typ, respektive materiál hadice sloužící k vedení ochranné atmosféry. Běžně dostupné PVC hadice nejsou vhodné, neboť mohou absorbovat vzdušnou vlhkost, která je následně strhávána formovacím plynem a zvyšuje pravděpodobnost nežádoucích jevů s následkem zhoršené kvalitu svaru. Ideálními jsou hadice splňující klasifikaci normy  ČSN EN ISO 3821. V neposlední řadě je dobré zdůraznit opatření redukčního ventilu správným těsněním a minimalizaci potřebných spojů od zdroje k místu spotřeby plynu.
 

Správná volba formovacího plyny v závislosti na základním materiálu

Pro dosažení ideálního výsledku kvality svaru je nutné zvolit správný typ formovacího plynu. Špatná volba může vést k reakcím se základním materiálem a negativně ho ovlivnit. Kromě chemické kompatibility se základním materiálem je vhodné vybrat formovací plyn i na základě konstrukce svařence. Argon je vhodným plynem při ochraně austenitických a austeniticko – feritických nerezových ocelí, ale i pro citlivé materiály jako je titan, zirkon či molybden. Díky čistotě a absenci vodíku lze použít i na neželezné kovy, například slitiny mědi a hliníku. Směs argonu a vodíku je vhodná pro austenitické nerezové oceli, nikl a jeho slitiny. Směs dusíku a vodíku lze využít u většiny materiálů mimo jemnozrnné oceli a neželezné kovy.

Agregátor obsahu

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

SG-Contact form CZ

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.