S popisem cesty

CO2 - varování

CO2 - varování

Varování - tichá smrt způsobená oxidem uhličitým

MESSER VARUJE PŘED TICHOU SMRTÍ ZPŮSOBENOU OXIDEM UHLIČITÝM

Společnost Messer upozorňuje pomocí bezpečnostního letáku na nebezpečí „tiché smrti“ způsobené zvýšenou koncentrací CO2.

Není vidět. Není cítit. Je to oxid uhličitý (CO2). Je těžší než vzduch a ve zvýšených koncentracích má dusivé účinky, protože vytlačuje kyslík. Kromě toho má ale CO2 akutní systémový vliv na lidský organismus, který nesouvisí s koncentrací kyslíku. Jestliže koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu daného prostředí narůstá, přestává správně fungovat přirozená výměna plynů v lidských plicích. Důsledkem může být smrtelná otrava oxidem uhličitým.
 

Prostudujte si níže uvedené bezpečnostní zásady:

ZÁSADY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S TUHÝM OXIDEM UHLIČITÝM (SUCHÝM LEDEM)
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA SUCHÉHO LEDU
VAROVÁNÍ CO2 - TICHÁ SMRT !

Agregátor obsahu